Wiadomości

Szwajcaria wprowadza restrykcje dotyczące zatrudniania Bułgarów i Rumunów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Szwajcaria wprowadza kolejne ograniczenia dotyczące liczby pozwoleń na pracę dla Bułgarów i Rumunów. W okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. migrantom bułgarskim i rumuńskim będzie można wydać łącznie 996 zezwoleń na pracę.

Od czerwca 2016 r. obowiązuje swobodny przepływ obywateli Bułgarii i Rumunii, Istnieje jednak możliwość ograniczenia liczby zezwoleń na pracę wydawanych każdego roku, jeśli wymaga tego lokalny rynek pracy.

W okresie od 2016 r. do 2017 r., tuż po wprowadzeniu swobodnego przepływu osób, migracja z Bułgarii i Rumunii wzrosła ponad dwukrotnie w związku ze spadkiem migracji z innych krajów UE. Już w ubiegłym roku szwajcarski rząd zaczął wykazywać zaniepokojenie, że duża część pracowników w obu krajach zajmuje sezonowe miejsca pracy w sektorze o ponadprzeciętnej stopie bezrobocia. Szwajcaria wprowadza klauzulę ochronną po raz pierwszy od 2012 roku.

/novinite.com/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!