Historia

Szkielety niemowląt w „domu zmarłych” pod Hrubieszowem

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Odkrycie archeologiczne w Gródku (Lubelskie). Wokół wielkiej jamy, w której w średniowieczu złożono szczątki kilkunastu spopielonych osób, natrafiono na sześć szkieletów niemowląt. Zdaniem naukowców mógł być to pochówek w „domu zmarłych” – grobowcu podobnym do słowiańskich domostw.

Odkrycie archeologiczne w Gródku (Lubelskie). Wokół wielkiej jamy, w której w średniowieczu złożono szczątki kilkunastu spopielonych osób, natrafiono na sześć szkieletów niemowląt. Zdaniem naukowców mógł być to pochówek w „domu zmarłych” – grobowcu podobnym do słowiańskich domostw.

W ocenie dr. Tomasza Dzieńkowskiego z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie takie znalezisko jest rzadkie i nietypowe. Co prawda znane są analogiczne groby określane mianem „domów zmarłych”, to jednak fakt, że w ich obrębie pochowano niespalone ciała niemowląt jest jeszcze bardziej zaskakujący.

– Z podobnymi praktykami archeolodzy zetknęli się na Połabiu, Pomorzu, w Wielkopolsce czy sporadycznie Małopolsce, ale w takiej formie nieznane były do tej pory na obszarze zachodniej Rusi, choć idea „domu zmarłych” nie była tu obca – dodaje dr Dzieńkowski.

W ocenie dr. Tomasza Dzieńkowskiego z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie takie znalezisko jest rzadkie i nietypowe. Co prawda znane są analogiczne groby określane mianem „domów zmarłych”, to jednak fakt, że w ich obrębie pochowano niespalone ciała niemowląt jest jeszcze bardziej zaskakujący.

– Z podobnymi praktykami archeolodzy zetknęli się na Połabiu, Pomorzu, w Wielkopolsce czy sporadycznie Małopolsce, ale w takiej formie nieznane były do tej pory na obszarze zachodniej Rusi, choć idea „domu zmarłych” nie była tu obca – dodaje dr Dzieńkowski.

– Jest raczej mało prawdopodobne, że dzieci te padły ofiarą jakichś krwawych rytuałów, tym bardziej, że nie znaleźliśmy na to żadnych dowodów na przykład w postaci pękniętych czaszek na skutek uderzenia – zaznaczył archeolog. Jednocześnie podkreślił, że wykopaliska zakończyły się dopiero kilka dni temu. Teraz badacze oczekują na wyniki szczegółowych analiz antropologicznych.

W badaniach wzięli udział także studenci archeologii i wolontariusze – członkowie Stowarzyszenia Lubelska Grupa Poszukiwawcza. Udało się im znaleźć m.in. metalowe zabytki w warstwie oraniny, które mogły stanowić element wyposażenia zmarłych złożonych na cmentarzu w okresie średniowiecza.

/Nauka w Polsce – PAP/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!