Wiadomości

System przeciwlotniczy “Narew” coraz bliżej – podpisano ważne porozumienie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

25 kwietnia br. lonsorcjum PGZ-Narew zawarło porozumienie z MBDA dotyczące harmonogramu oraz warunków dostaw elementów systemu Narew od brytyjskiego partnera. Umowa pozwoli na przeprowadzenie procesu integracji wyrzutni oraz rakiet produkcji MBDA z stacją radiolokacyjną oraz systemem łączności i dowodzenia C2 produkcji polskiego przemysłu obronnego.

Porozumienie pomiędzy Konsorcjum PGZ-Narew a MBDA UK jest potwierdzeniem gotowości brytyjskiego partnera do szybkich i sprawnych dostaw zespołu efektora – rakiet CAMM i wyrzutni iLauncher – które zostaną zintegrowane przez członków Konsorcjum w ramach zawartej 14 kwietnia b.r. umowy na dostawy w przyśpieszonej formule dwóch jednostek ogniowych systemów obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu dla Sił Zbrojnych RP.

W ich skład będą wchodzić polskie radary Soła i krajowe elementy systemu C2, oraz dostarczone przez Brytyjczyków wspomniane wyrzutnie i pociski CAMM. Każda z jednostek ogniowych będzie mieć trzy wyrzutnie z rakietami CAMM, taką samą liczbę pojazdów transportowo-załadowczych i jeden radar. Dostawa pierwszej jednostki ogniowej ma zostać zrealizowana do września bieżącego roku a kolejnej na przełomie 2022 i 2023 roku. Wyrzutnie iLauncher oraz pojazdy transportowo-załadowcze będą posadowione na podwoziu Jelcz 8×8.

Dzisiejszy kontrakt pozwala nam na potwierdzenie dalszego harmonogramu prac integracyjnych, od postępów, w których zależy jak szybko jesteśmy w stanie wzmocnić obronę powietrzną naszego kraju. Podpisany dokument stanowi również kolejny krok na drodze do zawarcia porozumienia strategicznego z naszym brytyjskim partnerem w zakresie produkcji wyrzutni oraz pocisków w naszych zakładach, newralgicznego dla powodzenia całego programu NAREW – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A. .

Program NAREW to opracowanie oraz dostawa komponentów i podsystemów dla dwudziestu trzech przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu. Program to dostawy nowoczesnego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP, ale również pozyskanie technologii oraz wiedzy, budowa potencjału przemysłowego, zarządzanie projektem oraz integracja systemu przez polski przemysł obronny.

– W MBDA jesteśmy dumni z bycia częścią ważnego programu ochrony polskiego nieba, budowanego z partnerami z PGZ. Ten szybko realizowany, początkowy etap programu NAREW pokazuje gotowość MBDA do reagowania na pilne potrzeby i opracowywania suwerennych rozwiązań systemowych w krótkim czasie. Już pracujemy nad szybką dostawą pierwszych zestawów obrony powietrznej do Polski i wdrożeniem programu szeroko zakrojonego transferu technologii i polonizacją produkcji – powiedział Chris Allam, dyrektor zarządzający MBDA UK.

Docelowa konfiguracja systemu Narew będzie znacznie bardziej rozbudowana i będzie się znacząco różnić od tej, która ma być dostarczana w pierwszej kolejności. Łącznie według wcześniejszych informacji przewiduje się zakup 23 baterii (46 jednostek ogniowych) systemu Narew dla jednostek naziemnej obrony powietrznej Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

W skład Konsorcjum PGZ-Narew wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider konsorcjum), Huta Stalowa Wola S.A., Jelcz sp. z o.o., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A, PIT-RADWAR S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. W projekcie uczestniczyć będą mogły również inne przedsiębiorstwa z Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz szereg spółek prywatnych, placówek badawczo-rozwojowych oraz ośrodków akademickich.

/defence24.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!