Wiadomości

Straż Graniczna: Wiele razy zwracaliśmy uwagę, jaką patologią są agencje pracy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, działając pod nadzorem Ośrodka Zamiejscowego w Białej Podlaskiej Prokuratury Okręgowej w Lublinie, zatrzymali osoby, które zorganizowały nielegalne przekroczenie granicy państwowej dla ponad 1100 cudzoziemców.

16 lutego br. funkcjonariusze z Placówki SG w Białej Podlaskiej zatrzymali małżeństwo mieszkańców województwa lubelskiego. Osoby te usłyszały zarzuty organizowania cudzoziemcom, w szczególności obywatelom Ukrainy, ale także Gruzji i Białorusi, nielegalnego przekraczania granicy. Proceder ten polegał na wystawianiu i rejestrowaniu dokumentów w postaci oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zawierających nieprawdę.

W trakcie czynności zgromadzono materiał świadczący o tym, że od listopada 2016 do grudnia 2017 roku małżonkowie prowadząc agencję pracy zarejestrowali w Powiatowym Urzędzie Pracy ponad 1 181 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, bez zamiaru rzeczywistego zatrudnienia cudzoziemców. Dokumenty te były następnie odpłatnie przekazywane cudzoziemcom, którzy na ich podstawie uzyskiwali w Urzędach Konsularnych wizy wjazdowe na terytorium RP.

Podejrzani w oświadczeniach o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wskazali ponad 70 różnych adresów na terenie Polski, pod którymi cudzoziemcy mieli wykonywać pracę. Były to zarówno adresy fikcyjne jak i dane podmiotów, które nawet jeśli potwierdziły współpracę z ww. agencją, to dotyczyło to znacznie mniejszej ilości osób, niż wykazywana przez podejrzanych. W trakcie przeszukania ujawniono kopie dokumentów tożsamości cudzoziemców oraz środki pieniężne, które zabezpieczono na poczet przyszłej kary grzywny.

Za organizowanie cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy państwowej grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!