Felietony

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK ws. nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

O Ś W I A D C Z E N I E

Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK

w sprawie uchwalenia przez Sejm RP projektu ustawy o ochronie zwierząt

oraz niektórych innych ustaw

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, pragniemy, jako Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników Swojak, wyrazić stanowcze słowa potępienia wobec wszelkich arbitralnych decyzji politycznych, które godzą w interesy materialne obywateli, w szczególności w interesy mieszkańców polskiej wsi. Jednocześnie apelujemy do zamanifestowania swojego sprzeciwu wobec działań rządzących, rujnujących polską gospodarkę i naruszających prawa obywatela do wolności gospodarczej.

Pod względem filozoficznym przedmiotowy akt prawny może być uznany za wyraz fałszywej ideologii ekologizmu, której przyświeca prawne upodmiotowienie zwierząt, czego skrajną konsekwencją jest zrównanie ich praw z człowiekiem. Takie podejście jednak jawnie stoi w sprzeczności z chrześcijańską wizją świata, w której to ludzie mają czynić sobie ziemię poddaną, mają racjonalnie zarządzać posiadanym majątkiem, również tym żywym.

Pod względem ekonomicznym przedmiotowy akt prawny jest działaniem wymierzonym w polski interes narodowy i ekonomicznie niczym nieuzasadnionym. Świadczy o tym chociażby: utrata tysięcy miejsc pracy, stracone dochody budżetowe, przejęcie rynków zbytu przez zagraniczne kraje. Do tego wraz z likwidacją ferm zwierząt futerkowych, odpady wytworzone przez branżę mięsną będą musiały być usunięte przez niemiecki przemysł utylizacyjny. Do tej pory tymi pozostałościami karmiono właśnie zwierzęta futerkowe.

W szczególności oburza wdrażanie tak wysoce szkodliwych rozwiązań w dobie jednej z najpoważniejszych recesji ostatniego ćwierćwiecza. Te nierozsądne działania świadczą o odrealnieniu polskiej klasy politycznej, o braku zrozumienia wobec problemów wsi i fundamentalnych zasad gospodarki rynkowej. III Rzeczpospolita znalazła się w paradoksalnej sytuacji z tego względu, że urzędniczy sektor nieprodukcyjny skazał na zagładę ekonomiczną sektor produkcyjny, czyli rolników, którzy całe swoje życie pracowali w pocie czoła.

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK

Karol Skorek – Prezes Zarządu

Artur Szczepek – Wiceprezes Zarządu

Jacek Janas – Skarbnik Zarządu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!