Wiadomości

Stanowisko PGZ S.A. ws. realizacji programu pozyskania systemów przeciwlotniczych NAREW

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Włączając się do dyskusji, która w ostatnim czasie toczy się w mediach, poniżej przedstawiamy stanowisko PGZ S.A. w odniesieniu do omawianych publicznie wariantów realizacji programu pozyskania Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej Krótkiego Zasięgu (ZROP-KZ) pk. NAREW.

PGZ jest w pełni gotowa do budowy systemu ZROP-KZ pk. NAREW. Rozwiązanie proponowane przez PGZ oparte jest na dwóch filarach:

 1. opracowanym w Polsce systemie dowodzenia C2, co pozwoli na stworzenie szerokich możliwości eksportowych finalnego produktu – rakietowego systemu przeciwlotniczego, zdolnego do współpracy z różnymi typami nowoczesnych rakiet.
 2. Integracji efektora – rakiety krótkiego zasięgu, pozyskanego we współpracy z jednym z renomowanych producentów zagranicznych i docelowo całkowicie spolonizowanego.

PGZ wypracowała stosowne partnerstwa i porozumienia z potencjalnymi dostawcami systemów rakietowych dla ZROP-KZ pk. NAREW. Porozumienia te dotyczą możliwości pozyskania technologii rakietowej i gwarantują dalszą modyfikację i rozwój wskazanych konstrukcji, co wpisuje się w kluczowy dla programu aspekt suwerenności w zakresie cyklu życia produktu i systemów tej klasy w SZ RP.

PGZ zainwestowała oraz inwestuje setki mln złotych w rozwój technologii rakietowych w Polsce, realizując projekty własne, w ramach umów z NCBiR oraz wykorzystując doświadczenie wynikające z umów offsetowych.

Realizacja programu pozyskania ZROP-KZ pk. NAREW umożliwi:

 • budowę krajowego potencjału w zakresie produkcji, modyfikacji i rozwoju rakiet krótkiego zasięgu, na bazie pozyskanej licencji, co postawi Polskę w pozycji istotnych producentów sprzętu wojskowego tej kategorii,
 • otwarcie realnych perspektyw do produkcji w kraju tzw. niskokosztowych efektorów – rakiet średniego zasięgu na potrzeby systemu wyższego szczebla ZROP-SZ pk. WISŁA,
 • spełnienie przez PGZ oczekiwań oraz wymagań stawianych krajowemu przemysłowi zbrojeniowemu przez SZ RP,
 • perspektywiczny i długofalowy rozwój technologiczny m.in. w segmencie radiolokacji, elektrooptyki, mechaniki, aerodynamiki, automatyki, chemii paliw i innych obszarach powiązanych bezpośrednio bądź pośrednio z programem pk. NAREW.

Ta formuła realizacji programu zapewni w rezultacie m.in.:

 • suwerenność opracowania, produkcji, serwisu i użycia systemów ZROP-KZ pk. NAREW,
 • nowoczesne zdolności bojowe, dzięki wprowadzeniu na stan SZ RP systemu wielokanałowego;
 • pełną interoperacyjność z systemem ZROP-SZ pk. WISŁA, systemami NATO i innymi systemami pozyskiwanymi bądź też pozyskanymi przez SZ RP;
 • impuls rozwojowy dla polskiej myśli technicznej i technologii w perspektywicznych obszarach systemów radiolokacyjnych, łączności, dowodzenia oraz techniki rakietowej.
 • efektywność finansową – oparcie systemu o krajowy potencjał przemysłowy przekłada się na znacząco niższy całkowity koszt programu w cyklu życia, niż w przypadku wariantów zakładających użycie zagranicznych systemów C2, m.in. IBCS.
 • znaczące korzyści dla polskiej gospodarki i finansów publicznych – 50% środków zainwestowanych w projekt oparty na krajowym, narodowym systemie C2 wróci do budżetu państwa m.in. poprzez podatki.
 • wzrost liczby miejsc pracy w wielu gałęziach przemysłu, szczególnie dla wysokiej klasy specjalistów.

Proponowana przez PGZ koncepcja realizacji pozwala na dopasowanie finansowania i harmonogramu projektu do aktualnych możliwości budżetowych państwa. Równie istotny jest fakt, że środki wydane na utrzymanie sprawności oraz eksploatację systemu w okresie jego cyklu życia również zostaną wydane w kraju.

GK PGZ ma kompetencje potrzebne do realizacji tego programu, wynikające m.in. z wieloletniego doświadczenia w realizacji prac badawczo-rozwojowych we współpracy z wojskiem i ośrodkami akademickimi oraz naukowymi. Pozyskanie systemu ZROP-KZ pk. NAREW w formule proponowanej przez przemysł to też krok ku realizacji zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, mówiących o wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych, co w tym programie obejmie m.in. realizowane obecnie projekty niewykrywalnych radarów pasywnych PET/PCL, radarów P18PL, wykrywających obiekty klasy stealth, czy też systemów dowodzenia.

Krajowy integrator to klucz do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji oraz modernizacji systemu ZROP-KZ pk. NAREW.

Nie można mówić o programie pk. NAREW jako o kamieniu milowym dla polskiej zbrojeniówki bez suwerenności w ramach systemu łączności i dowodzenia. Bez wiedzy o systemie łączności i dowodzenia nie ma z kolei mowy o pełnej nad nim kontroli. Natomiast bez dostępu do technologii nie ma mowy
o bezpieczeństwie i autonomii, niezależności w wykorzystaniu bojowym sprzętu. Wiedzę taką posiada wyłącznie projektant, w znacznie mniejszym stopniu producent.

Jeżeli dążymy do rozwoju naszej gospodarki a nie do dotowania gospodarek innych krajów, róbmy wszystko by maksymalnie stymulować i wykorzystywać potencjał krajowy. Znaczenie programu pk. NAREW jest nie do przecenienia zarówno dla wojska jak i dla przemysłu, a konsekwencje decyzji o sposobach realizacji programu kluczowe dla gospodarki, Sił Zbrojnych i bezpieczeństwa państwa. Dlatego widzimy potrzebę bardziej wnikliwego podejścia, w oderwaniu od pokusy wskazywania pozornie prostych rozwiązań.

Czytaj też:

Wisła, Narew, Poprad, Pilica, czyli jaka przyszłość obrony przeciwlotniczej?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!