Felietony

Stanisław Krajski – Żołnierze niezłomni – polski wyrzut sumienia

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

O żołnierza niezłomnych napisano ostatnio kilkadziesiąt książek i kilkaset artykułów. Są jednak nadal tematy i problemy, których nie poruszono lub tylko zasygnalizowano. Są pytania, których się nie stawia, refleksja, której się nie podejmuje. Ten materiał jest tylko próbą zasygnalizowania tych zagadnień.

Już Rosja carska wypracowała technikę redukcji wsparcia dla powstań narodowowyzwoleńczych w Polsce. Rosjanie rozdawali chłopom ziemię, którzy siłą rzeczy stanowili zaplecze partyzantki, by zjednać ich sobie, a przynajmniej „wyłączyć z gry”.

Ziemię komuniści zaczęli rozdawać polskim chłopom już w 1944 r. Rozparcelowaniu uległo 1,2 mln hektarów pomiędzy 387.000 rodzin chłopskich. W latach 1944-1949 powstało około 747 tys. nowych gospodarstw rolnych po rozparcelowaniu około 6 mln hektarów ziemi.

Komuniści liczyli, że w tym czasie wzmocnią swoją władzę, zlikwidują partyzantkę antykomunistyczną, wyciszą negatywne wobec nich ustroje, a następnie zabiorą chłopom ziemię w procesie kolektywizacji.

Kolektywizację rozpoczęto już w 1948 r. „Mimo zastosowania przez władze komunistyczne środków przymusu, do 1951 r. powstało ok….

Cały artykuł Stanisława Krajskiego dostępny w najnowszym numerze Magna Polonia w sklepie www.magnapolonia.org/sklep

Kupując pomagasz odbudować polskie media!

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!