Wiadomości

Stalinowskie praktyki w wiejskiej szkole podstawowej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Nauczyciel pracujący w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej ośmielił się mieć politycznie niepoprawne poglądy na temat LGBT. Dyrekcja szkoły poczułą się w obowiązku publicznie go napiętnować i zagrozić wydaleniem z pracy, zapewne by nikt inny nie poszedł w ślady krnąbrnego nauczyciela.

Na stronie internetowej szkoły opublikowane zostało oświadczenie, przy czym szczegółńie groteskowo, biorąc pod uwagę kontekst, brzmi zdanie: „W naszej szkole tolerujemy i szanujemy różnorodność postaw i poglądów”.

Jedno wszak nie ulega wątpliwości: w tej szkole nie jest tolerowana, a tym bardziej szanowana różnorodność postaw i poglądów. Zresztą przeczytajmy całe to oświadczenie, którego treść i ton zdają się wskazywać, iż historia zatoczyła koło i – przynajmniej gdy chodzi o tę szkołę – powiało głębokim stalinizmem:

Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej dotyczące wypowiedzi pracownika szkoły Krystiana Frelichowskiego na portalu społecznościowym.

Oświadczam, że pracownicy i dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej nie utożsamiają się z wypowiedzią radnego Krystiana Frelichowskiego, na temat LGBT.

W naszej szkole tolerujemy i szanujemy różnorodność postaw i poglądów, a różnice traktujemy jako źródło wzbogacania doświadczeń, rozwoju i szacunku dla drugiej osoby. Staramy się wychowywać naszych uczniów na ludzi otwartych, odważnych i tolerancyjnych, zdolnych dokonywać własnych wyborów, przy rozumieniu i akceptacji innych postaw. Wspieramy indywidualność i poczucie sprawstwa. Traktujemy uczniów z równością i szacunkiem. Podejmujemy wiele wysiłków, by jak najlepiej przygotować ich do funkcjonowania w społeczeństwie złożonym z ludzi o różnych poglądach, wyborach i marzeniach.

Jakiekolwiek sygnały o przejawianiu tego typu poglądów w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez Pana Frelichowskiego będą skutkowały koniecznością zakończenia możliwości pracy z dziećmi i młodzieżą.

Robert Swiontek Brzezinski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszynskiego
w Złejwsi Wielkiej

/szkolazlawies.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!