Wiadomości

Spółka “Lindab” tłumaczy się z zarzutów dotyczących dyskryminacji cudzoziemców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się zarzuty, iż cudzoziemcy zatrudnieni w tejże firmie są dyskryminacji, bowiem zmuszani są do noszenia odzieży roboczej w innym kolorze, aniżeli noszą Polacy. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono w związku z tym oświadczenie:

Lindab zobowiązuje się zapewniać równe traktowanie wszystkich pracowników, jak również osób pracujących na rzecz naszej firmy zatrudnianych przez zewnętrzne firmy outsourcingowe. Działania, które mogłyby zostać uznane za dyskryminację, są niedopuszczalne. Nasz Kodeks postępowania stanowi, że “wszystkich pracowników należy traktować sprawiedliwie, równo i z szacunkiem. Pracownicy powinni postępować z poszanowaniem pochodzenia i różnych poglądów kolegów, klientów i innych osób. Nie wolno dyskryminować ani nękać żadnego pracownika ani kandydata ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, orientację seksualną czy inne wyróżniające cechy. W Lindab uznajemy różnorodność za czynnik wspomagający rentowność i dążymy do tego, by ją wspierać.”

W związku z powyższym chcielibyśmy przedstawić nasze stanowisko dotyczące omawianej w mediach sprawy zróżnicowanej odzieży roboczej.

Od wielu lat firma Lindab przestrzega najwyższych standardów dotyczących dbałości o komfort pracy, prawa pracowników, warunki pracy, a przede wszystkim – bezpieczeństwo pracowników i innych osób pracujących na rzecz Lindab. Jednym ze sposobów, by zapewnić wydajność i bezpieczeństwo w miejscu pracy, jest stosowanie różnych kolorów odzieży ochronnej ułatwiających szybką identyfikację. Na przykład, brygadzistów można łatwo rozpoznać po czerwonej koszulce, a techników po zielonej. Używanie uniformów czy np. kasków ochronnych w różnych barwach jest praktycznym rozwiązaniem stosowanym w dużych zakładach przemysłowych na całym świecie.

Około roku temu w hali produkcyjnej i magazynie pojawiły się problemy związane z komunikacją, wynikające z faktu, że nie wszyscy mówili w tym samym języku. Stało się to przyczyną szeregu stresujących sytuacji i nieporozumień, które często prowadziły do rezygnacji z pracy. Sprawna komunikacja to dla Lindab kwestia bezpieczeństwa. Lindab zobowiązuje się zapewniać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy oraz nieustannie podnosić standardy, aby minimalizować ryzyko wypadków przy pracy. Sytuacja, w której nie wiadomo, kto jakim językiem się posługuje, może w najgorszym razie stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, gdy ktoś nie zrozumie przekazywanych informacji. Obcokrajowców, pracowników nieposługujących się językiem polskim zatrudniała firma zewnętrzna świadcząca usługi dla Lindab, w związku z czym podjęliśmy dialog z ich pracodawcą. Naszym celem było wypracowanie rozwiązania, które ułatwiałoby obustronną komunikację.

Ostatecznie podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu modelu szybkiego rozpoznawania, jakimi językami posługują się poszczególne osoby: pracownicy niemówiący po polsku, bez względu na narodowość, mieli nosić inną koszulkę. Ustaliliśmy również, że niektórzy pracownicy znają zarówno polski, jak i inne języki, a zatem mogliby pełnić funkcję tłumaczy.

Takie rozwiązanie pozwoliło zorganizować sprawny system komunikacji pomiędzy pracownikami, polegający na kierowaniu wiadomości bezpośrednio do osób, które są w stanie je zrozumieć, a w razie konieczności także na tłumaczeniu ich i przekazywaniu pozostałym odbiorcom. W obszarach produkcji i magazynowania towarów niezwykle ważna jest dobra organizacja, a przede wszystkim zapewnienie bezpiecznych warunków pracy zatrudnianych tam osób.

Od czasu wprowadzenia nowego systemu wszyscy pracownicy niemówiący po polsku noszą żółte koszulki, a pracownicy mogący pomóc jako tłumacze – koszulki pomarańczowe. Wybór poszczególnych kolorów nie był podyktowany żadnymi ukrytymi przesłankami. Zmiana ta pozwoliła zaradzić dotychczasowym trudnościom wynikającym z bariery językowej. Pracownicy w pomarańczowych koszulkach odgrywają w zakładach Lindab szczególnie ważną i docenianą rolę, jako że przyczyniają się do usprawniania komunikacji. System taki dotyczy wszystkich obcokrajowców, pracowników nieposługujących się językiem polskim pracujących na rzecz Lindab a nie tylko jak to zostało wskazane w artykułach prasowych Ukraińców. Do chwili obecnej na rzecz firmy Lindab pracowali pracownicy o narodowości Ukraińskiej, Białoruskiej i Mołdawskiej.

Jak dotąd wprowadzona zmiana spotkała się z samymi pozytywnymi reakcjami pracowników, jednak ze względu na toczącą się od kilku dni w mediach dyskusję, postanowiliśmy przyjrzeć się tej sprawie bliżej i na własną rękę zbadać i rozważyć alternatywne rozwiązania. Oczywiście wcześniej zasięgnęliśmy porady prawnej, aby upewnić się, czy wprowadzone rozwiązanie nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami antydyskryminacyjnymi. Niemniej, będziemy kontynuować rozmowy, aby mieć pewność, że jest to rozwiązanie najbardziej korzystne dla wszystkich pracowników naszych zakładów.

Lindab z zadowoleniem przyjmuje perspektywę współpracy z organizacjami i organami Państwowymi otwartymi na dialog mający na celu zapewnienie godnych i bezpiecznych warunków pracy wszystkim swoim pracownikom.

Wszystkie osoby pracujące w zakładach Lindab mogą liczyć na sprawiedliwe, równe i pełne szacunku traktowanie.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!