Wiadomości

Sondaż IBRiS: Czy Polska powinna przyjąć euro?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Czy Polska powinna przyjąć euro? Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadzony wśród Polaków dla Radia ZET nie pozostawia wątpliwości. Które grupy społeczne są za, a które przeciw?

Według opublikowanego we wtorek sondażu IBRiS dla Radia ZET ze stwierdzeniem “Polska powinna przyjąć walutę euro zamiast polskiego złotego” zdecydowanie zgadza się 14,7 proc. badanych, a 9,8 proc. udzieliło odpowiedzi “raczej się zgadzam”. Jednak największą grupę stanowią ankietowani, którzy “zdecydowanie” nie zgadzają się na to – 49 proc. “Raczej” nie zgadza się na euro w Polsce 15,2 proc. przepytanych przez IBRiS dla Radia ZET. Odpowiedzi “Nie wiem/ Trudno powiedzieć” udzieliło 11,3 proc. badanych.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dn. 05-07.01.2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. Został zrealizowany metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Jak czytamy na stronie internetowej Radia ZET, najwięcej ankietowanych, którzy nie chcą zastąpienia złotego walutą euro żyje na wsi (70 proc.) i w małych miastach do 50 tys. mieszkańców (75 proc). W dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców zdania są podzielone: 48 proc. ankietowanych nie chce euro; 42 proc. jest za przyjęciem europejskiej waluty.

Z sondażu wynika, że wyborcy Zjednoczonej Prawicy stanowią największą grupę przeciwników euro w Polsce – aż 97 proc. Wśród wyborców opozycji 44 proc. badanych chciałoby zastąpienia złotego europejską walutą, a 43 proc. jest przeciwnikami takiego rozwiązania.

/Radio Zet, i.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!