Felietony

Sokoły wędrowne powracają do lasów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W kępie ekologicznej na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa (RDLP w Poznaniu) zainstalowano specjalną platformę z gniazdem dla sokołów wędrownych. Leśnicy mają nadzieję, że już niedługo zostanie zasiedlona przez sokoły wędrowne.

Sokół wędrowny to gatunek w większości przypadków osiadły, a charakterystyczne wędrówki odbywają pierwszoroczne młode. Gatunek ten występuje na wszystkich kontynentach, prócz Antarktydy. Dawniej gniazdował w lasach, obecnie właściwie tylko na wysokich budowlach, takich jak kominy elektrowni oraz najwyższe budynki w centrach miast.

W Polsce największą, po Warmii i Mazurach, jego ostoją była Wielkopolska, a pierwsze informacje o lęgach gatunku pochodzą z 1848 r. Niestety w latach 50. i 60. ubiegłego wieku liczebność tych ptaków drastycznie spadła, szczególnie populacji nadrzewnych. Było to spowodowane tzw. „syndromem pestycydów”, czyli oddziaływaniem DDT i pochodnych miedzy innymi na ptaki szponiaste. Ten gatunek nigdy nie był liczny, jednak przed wojną był stosunkowo szeroko rozpowszechniony. Kilkadziesiąt lat później znano już zaledwie kilka stanowisk w ówczesnych województwach krakowskim, koszalińskim i wrocławskim. W latach 70-tych sokół wędrowny już prawie w Polsce nie występował.

Na ratunek ruszyli sokolnicy. Dzięki ich wysiłkom w ośrodkach hodowli podjęto próby reintrodukcji. Oficjalnie od początku 1990 r. rozpoczęła się walka o przywrócenie sokoła polskim lasom. Jest on pod ścisłą ochroną. Więcej o reintrodukcji sokoła dowiecie się z publikacji „Sokół wędrowny w lasach”.

Obecnie leśna populacja sokoła wędrownego w Polsce szacowana jest na ok. 30 par lęgowych. Ten największy z krajowych gatunków sokoła, podobnie jak inne sokoły (pustułki i kobuzy) nie buduje samodzielnie gniazd, lecz do odbycia lęgów zajmuje gniazda kruków, myszołowów, kań i bielików.

Na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa, w wyniku prowadzonych od kilku lat obserwacji tego gatunku, stwierdzono jego coroczną obecność, niestety bez potwierdzonego miejsca gniazdowania. W związku z prowadzonymi badaniami i obserwacjami ornitologa Pawła Wilenda, nadleśnictwo postanowiło zamontować platformę ze sztucznym gniazdem w okolicy, w której obserwuje się tego ptaka.

Gniazdo zamontowano 5 grudnia w jednej z kęp ekologicznych na terenie nadleśnictwa. Specjalistyczna platforma z gniazdem została zainstalowana na sośnie. To pierwsza w poznańskiej dyrekcji platforma założona specjalnie dla sokołów wędrownych. Leśnicy mają nadzieję, iż gniazdo przypadnie do gustu miejscowym sokołom wędrownym.

/lasy.gov.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!