Wiadomości

Polska i Węgry nie zawetują unijnego budżetu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Polska i Węgry nie zawetują nowego unijnego budżetu: przywódcy państw UE zawarli na szczycie w Brukseli – jak to określono – „kompromisowe porozumienie” ws. mechanizmu „pieniądze za praworządność”. Informację o porozumieniu przekazał szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Zgodnie z owym „kompromisem”, uzależnienie wypłat unijnych funduszy od przestrzegania zasad państwa prawa zostaje utrzymane, szefowie państw i rządów Unii przyjęli jednak – niewiążącą prawnie – deklarację szczytu UE, która m.in. odkłada stosowanie mechanizmu „pieniądze za praworządność” o co najmniej dwa lata.

„We wnioskach ze szczytu napisano, że celem przepisów dotyczących warunkowości jest ochrona unijnego budżetu przed oszustwami, korupcją i konfliktem interesów. Jest też mowa o tym, że samo stwierdzenie naruszenia praworządności nie jest powodem do uruchomienia mechanizmu warunkowości” – informuje Polskie Radio 24.

„Ponadto Komisja Europejska jest zobowiązania do przygotowania wytycznych, a mechanizm nie może być użyty przed oceną zgodności z unijnym prawem przez Trybunał Sprawiedliwości. Polskie władze nazywają wnioski ze szczytu mechanizmem gwarancyjnym do rozporządzenia uzależniającego wypłatę unijnych funduszy od kwestii praworządnościowych. Wnioski nie są prawnie wiążące, ale politycznie zobowiązujące” – dodaje Polskie Radio 24.

/RMF FM, Polskie Radio 24/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!