Wiadomości

SKW namierzyła przemytników. Rozbito międzynarodową grupę przestępczą

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Dzięki uzyskanym przez SKW informacjom, dotyczącym poszukiwania przez obywateli Białorusi kanału przemytniczego na teren Polski i innych krajów UE, funkcjonariusze KAS zatrzymali członków międzynarodowej grupy przestępczej, której jednorazowa działalność mogła narazić Skarb Państwa na stratę w wysokości ponad 4 milionów złotych.

Realizując zadania operacyjne ukierunkowane na rozpoznanie aktywności służb białoruskich w kontekście destabilizacji granicy RP, Służba Kontrwywiadu Wojskowego uzyskała informacje dotyczące poszukiwania przez obywateli Białorusi kanału przemytniczego na teren Polski i UE. Specyfika wskazanych działań podejmowanych przez stronę białoruską nosiła znamiona zagrożeń o charakterze hybrydowym, godzących bezpośrednio w bezpieczeństwo wewnętrzne RP oraz skierowanych przeciwko interesom ekonomicznym UE.

W toku śledztwa prowadzonego przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej dokonali zatrzymań członków międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej, której jednorazowa działalność mogła narazić Skarb Państwa na stratę w wysokości ponad 4 milionów złotych.

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo ma charakter rozwojowy, trwają intensywne czynności procesowe. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!