Wiadomości

Seryjna modernizacja Leopardów jeszcze się nie zaczęła

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak donosi Dziennik Zbrojny, do dzisiaj nie rozpoczął się proces seryjnej modernizacji czołgów Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL. Początek prac będzie możliwy dopiero po formalnym zakończeniu testów, tj. po wprowadzeniu przez Wykonawcę uwag i zaleceń Zamawiającego wynikających z przeprowadzonych badań kwalifikacyjnych i obejmujących m.in. przygotowanie dokumentów zdawczo-odbiorczych oraz opracowanie właściwej dokumentacji technicznej, która musi zostać jeszcze poddana weryfikacji.

W myśl umowy z grudnia 2015 roku, zawartej między Inspektoratem Uzbrojenia a Polską Grupą Zbrojeniową, modernizacji podlegać miało 128 czołgów Leopard 2A4 używanych przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej do wersji Leopard 2PL. W 2018 roku umowę aneksowano i zdecydowano o modernizacji kolejnych czternastu sztuk. W sumie więc zmodernizowanych miało zostać 142 czołgów. Harmonogram umowy przewidywał, że pierwsze 7 zmodernizowanych czołgów miało trafić do Sił Zbrojnych RP jeszcze w 2018 roku, a kolejnych 57 egzemplarzy w 2019 roku.

Choć żaden Leopard 2PL nie został jeszcze odebrany, to wartość kontraktu wzrosła z początkowych 2,415 mld PLN do 3,29 mld PLN. To efekt wspomnianego już aneksu nr 2 oraz aneksu nr 5 o wartości 568,9 mln PLN podpisanego 24 grudnia 2019 roku, w którym Wykonawca zobowiązał się do przywrócenia do pełnej sprawności technicznej wszystkich modernizowanych wozów. Aneks nr 5 wydłużył również termin realizacji umowy z końca 2021 roku do 31 lipca 2023 roku.

– Pierwsze Leopardy 2PL przekazane zostaną „jeszcze w tym miesiącu”. 7 czołgów planowano na 2018 r, 57 na 2019 r. ale “opóźnienia w realizacji uniemożliwiały przekazanie” – mówił 16 stycznia na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Miesiąc później rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia mjr Krzysztof Płatek poinformował, że testy prototypu czołgu Leopard 2PL nadal trwają. Przewidywał przy tym, że zakończą się one w marcu tego roku, a na przełomie I i II kwartału br. Wojsku Polskiemu przekazane zostaną pierwsze czołgi.

Ale mamy koniec kwietnia, a czołgów dalej nie ma… Na pytanie zadane w tej sprawie przez Dziennik Zbrojny Inspektorat Uzbrojenia odpowiedział:

„Dokonano oceny uzyskanych wyników z dotychczas zrealizowanych testów prototypu zmodernizowanego czołgu Leopard 2PL i na tej podstawie Wykonawca został wezwany do jak najszybszego zrealizowania wygenerowanych zaleceń i rekomendacji, których wdrożenie warunkuje formalne zakończenie testów z wynikiem pozytywnym.

Jednoznaczne potwierdzenie wyników będzie możliwe po wdrożeniu przez Wykonawcę wszystkich zaleceń i rekomendacji. Na dzień dzisiejszy pozostało kilka wymagań, które muszą zostać dodatkowo potwierdzone stosownymi testami uzupełniającymi.

Dokonanie ostatecznej oceny spełnialności wszystkich wymagań zostanie zrealizowane na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę protokołów ze sprawdzeń uzupełniających”.

Czytaj też:

Pięść pancerna Sił Zbrojnych RP

/dziennikzbrojny.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!