Wiadomości

Senat podjął decyzję w kwestii budowy zapory na granicy z Białorusią

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Senat z poprawkami przyjął ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Projekt wróci teraz do Sejmu.

Ustawa ma na celu uszczelnienie granicy polsko-białoruskiej poprzez stworzenie blokady, którą stanowić będą urządzenia budowlane wraz z instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym elektroniczną oraz telekomunikacyjną. Inwestycja ma zapewnić ochronę granicy państwowej oraz wspomóc przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało w środę 52 senatorów, przeciw było 46, a jeden się wstrzymał.

Wcześniej upadł wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Nie przeszedł także wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, tak aby szybko mogła trafić na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Ustawę w sprawie budowy zapory na granicy Sejm przyjął 14 października. Mur ma kosztować 1,6 mld zł i powstać w ciągu dwóch lat. Rząd chce w ten sposób zatrzymać napływ nielegalnych migrantów, z powodu których wprowadzono stan wyjątkowy w strefie przygranicznej z Białorusią, trwający od początku września.

Wydatki związane z budową bariery zostaną pokryte z budżetu państwa w drodze zwiększenia w 2021 r. budżetu Straży Granicznej o dodatkowe środki finansowe w wysokości 1,115 mld zł, a także w 2022 r. ze środków Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w wysokości 500 mln zł.

Inwestorem realizującym inwestycję będzie komendant główny Straży Granicznej, który będzie uprawniony do powołania, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, pełnomocnika do spraw budowy zabezpieczenia granicy państwowej.

/dorzeczy.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!