Wiadomości

Sejmik Województwa Lubelskiego opowiedział się przeciw promowaniu ideologii LGBT przez samorządy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sprzeciwiamy się pojawiającym się w sferze publicznej działaniom promującym ideologię ruchów LGBT – Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął stanowisko w sprawie wprowadzania ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych.

24 radnych głosowało za przyjęciem stanowiska, 3 było przeciw, a 4 nie głosowało. Wnioskodawcą był klub radnych PiS, a autorem stanowiska radny PiS prof. Mieczysław Ryba.

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzania ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych:

Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności, gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej Konstytucji a także ingerują w autonomię wspólnot religijnych.

Podejmowane w ostatnim okresie działania przez przedstawicieli krajowej i samorządowej sceny politycznej, ukierunkowane są na wywoływanie fundamentalnych zmian w życiu społecznym. Działania te zorientowane są na anihilację ukształtowanych przez Kościół katolicki wartości takich jak m.in. dążenie do poszukiwania prawdy, troska o rozwój moralny młodego pokolenia, troska o instytucję rodziny oraz szkołę opartą na zasadach chrześcijańskich.

Dlatego też, mając na względzie dobro człowieka i rodziny deklarujemy, że:

• staniemy w obronie naszej szkoły i rodziny dążąc do ich ochrony przed rozprzestrzeniająca się ideologią sprzeczną z chrześcijańskimi wartościami,

• nie godzimy się na wprowadzanie do polskiego systemu oświaty elementów wychowania seksualnego w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia,

• nie godzimy się na sprzeczne z prawem oraz z realnym dobrem dzieci instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. „latarników”),

• nie pozwolimy na wywieranie administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej (słusznie zwanej „homopropagandą”) w wybranych zawodach (nauczyciele, naukowcy, przedsiębiorcy, prawnicy).

Deklarujemy, że Sejmik Województwa Lubelskiego w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierny tradycji narodowej i państwowej, mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności.

/wpolityce.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!