Wiadomości

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Zmiany poparło 224 posłów z klubu PiS, 3 posłów z klubu Kukiz’15, a także Agnieszka Ścigaj i Zbigniew Girzyński (Polskie Sprawy) oraz posłowie niezrzeszeni Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler.

Przeciw było 208 posłów z klubów opozycyjnych. Od głosu wstrzymało się m.in. 11 posłów Konfederacji.

Nowelizacja zakłada przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Zgodnie z nią, sędziowie, którzy teraz orzekają w Izbie Dyscyplinarnej mają mieć możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Z kolei przewidziany w noweli „test bezstronności i niezawisłości sędziego” ma dać każdemu obywatelowi – jak wskazywał prezydent – prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności ma mieć prawo złożyć strona lub uczestnik postępowania.

Bezpośrednio przed głosowaniami klub PiS wycofał dwie swoje poprawki zgłoszone w drugim czytaniu, które miały przywrócić w nowelizacji przepisy dotyczące możliwości przeprowadzania „testu niezawisłości i bezstronności sędziego” w stosunku do już zapadłych, prawomocnych orzeczeń.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!