Wiadomości

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o NBP dot. jawności wynagrodzeń

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sejm w nocy uchwalił poselską nowelizację ustawy, która ujawni zarobki kadry kierowniczej w Narodowym Banku Polskim i będzie regulować wysokość jej wynagrodzeń. Zgodnie z nią maksymalne wynagrodzenie np. dyrektorów nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa NBP.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 352 posłów, przeciw było 18, wstrzymało się od głosu 41 parlamentarzystów. Teraz nowelizacja ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i ustawy o Narodowym Banku Polskim trafi pod obrady Senatu.

Posłowie zdecydowali w bloku głosowań, by przyjąć jedną poprawkę, zgłoszoną przez PiS. Jak tłumaczył przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Andrzej Szlachta (PiS), poprawka ta przywraca pierwotny zapis w projekcie ustawy w brzmieniu: „wielkość środków na wynagrodzenia ustalana jest corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym”. Chodzi o zapis w ustawie o NBP z 29 sierpnia 1997 r.

Posłowie nie poparli za to czterech zmian zaproponowanych przez PO-KO (dwie poprawki) oraz Kukiz’15 i PSL-UED.

Jedna z odrzuconych poprawek PO-KO miała wprowadzić przepis przejściowy, który miał wskazywać, że członkowie zarządu NBP i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w banku złożą oświadczenia majątkowe za 2018 r. do 31 marca tego roku. Według polityków PO przyjęcie tej zmiany pozwoliłoby dowiedzieć się, jakie są zarobki szefowej departamentu komunikacji i promocji Martyny Wojciechowskiej, o których w grudniu pisała „Gazeta Wyborcza”.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja stanowi, że pensja prezesa i wiceprezesów NBP jest ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z kolei zasady wynagradzania pracowników NBP są ustalane przez zarząd banku w drodze uchwały.

Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, poza wiceprezesami oraz członkami zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60 proc.) wynagrodzenia prezesa NBP.

Nowe przepisy stanowią ponadto, że uchwała zarządu NBP ws. zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP.

Na BIP-ie NBP-u publikowana ma być także wysokość wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

W nowelizacji znajduje się również przepis, który nakazuje upublicznić m.in. zarobki prezesów, wiceprezesów, członków zarządu NBP i pracowników banku zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu i ich zastępców za lata 1995-2018.

Informacja o wysokości wynagrodzeń najważniejszych osób w NBP (w tym prezesa, dyrektorów itp.) będzie publikowana do 31 marca każdego roku, za poprzedni rok.

Nowe przepisy nakładają też obowiązek na zarząd NBP do dostosowania zasad wynagradzania pracowników banku do wymogów nowelizacji w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!