Wiadomości

Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Za przyjęciem głosowało 228 posłów, przeciw było 216. 10 posłów wstrzymało się od głosu.

Według przyjętego projektu koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. Posłowie mieli głosować w środę w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, ale opozycja przy wsparciu posłów Porozumienia przegłosowała przełożenie obrad Sejmu.

Jedna z przyjętych poprawek (wniesiona przez PiS) zakłada, że koncesje udzielone podmiotom, o których mowa w ustawie, które wygasają w okresie dziewięć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu zostają przedłużone na okres siedmiu miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji, a trwające w stosunku do tych podmiotów postępowania w przedmiocie udzielenia koncesji, ulegają zawieszeniu do dnia upływu siedmiu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Partia rządząca argumentuje, że ma to pozwolić mediom, których dotkną przepisy, na dostosowanie się nowej sytuacju.

Posłowie poparli także poprawkę przygotowaną przez Konfederację. Wprowadza ona zmianę trybu powoływania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak mówił w Sejmie poseł Artur Dziambor, propozycja prowadzi do “zmiany trybu powołania KRRiTV na wzór powołania RPO, co będzie rzutować na powołanie zarządu TVP”.

Teraz nowela ustawy medialnej trafi do Senatu, który będzie miał 30 dni na zajęcie się tą sprawą. Sprawozdawca projektu poseł Marek Suski zapowiedział, że w Senacie zgłoszona zostanie poprawka, którą przeoczono w czasie prac Sejmu. – Zgłosimy tę poprawkę w Senacie. Chodzi o to, żeby nadawcy, którzy mają koncesje satelitarne, nie musieli spełniać wymogu 49 proc. kapitału spoza EOG. Żebyście nie mówili, że chcemy likwidować TVN24 – wskazał parlamentarzysta.

Za nowelizacją zagłosowało oprócz 223 posłów klubu PiS także trzech posłów Kukiz’15 – Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk – oraz dwóch posłów niezależnych – Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza.

/dorzeczy.pl, TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!