Wiadomości

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o cudzoziemcach

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Eliminacja tzw. turystyki pobytowej i wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających sprowadzanie cudzoziemców, którzy wjeżdżają do kraju pod pretekstem studiów, ale ich nie kontynuują – m.in. to zakłada przyjęta przez Sejm nowela ustawy o cudzoziemcach.

Regulacje dostosowują polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej ws. warunków wjazdu i pobytu obywateli państw spoza Wspólnoty. Chodzi o cudzoziemców przyjeżdżających na studia, szkolenia czy wolontariat.

Przepisy zakładają m.in. ustanowienie instytucji zatwierdzania przez ministra właściwego ds. wewnętrznych jednostek prowadzących studia czy organizujących staż dla cudzoziemców. Chodzi o uniemożliwienie sytuacji, w której jednostki oświatowe ułatwiają wjazd osobom, przybywającym do kraju pod pretekstem studiów, ale nie kontynuują nauki.

O szczegółach mówiła w Sejmie wiceszefowa MSWiA Renata Szczęch.

– Pozytywną przesłanką tego zatwierdzenia będzie skonfrontowanie stanu, w którym dany rodzaj jednostki przyjmującej będzie mógł powodować wjazd cudzoziemców w określonym celu. Będzie to konfrontacja ze stanem, w którym takie ogólne wartości są realizowane i każda decyzja szefa MSWiA o odmowie zatwierdzenia będzie musiała zawierać uzasadnienie i będzie podlegać kontroli w instancji odwoławczej – mówię o instytucji zatwierdzania, która też była przedmiotem dyskusji, która odbywała się na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej – wskazywała Renata Szczęch.

Obowiązek zatwierdzania nie będzie dotyczył m.in. uczelni akademickich, publicznych uczelni zawodowych, uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

Projekt wprowadza też rozwiązania eliminujące tzw. turystykę pobytową. Proponuje dodanie 2 nowych przesłanek odmowy wszczęcia postępowania ws. udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracy oraz zezwolenia na pobyt czasowy do pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Będą one zależne od tego, na jakiej podstawie cudzoziemiec przebywa na terytorium RP w chwili złożenia wniosku o pobyt czasowy.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!