Wiadomości

Sejm przegłosował – gimnazja do likwidacji

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sejm przyjął projekt reformy oświaty. Za ustawą Prawo oświatowe, która zakłada m.in. likwidację gimnazjów, głosowało 230 posłów, 199 było przeciw, pięciu wstrzymało się od głosu.

 

Wcześniej Sejm nie zgodził się na wnioskowane przez PO, Nowoczesną i PSL odrzucenie projektu ustawy. Odrzucone zostały też poprawki PO i PSL zakładające zachowanie obecnej struktury szkół. PO oceniła tuż przed głosowaniem, że uchwalenie ustawy oznaczać będzie „najczarniejszy dzień polskiej edukacji”. Z kolei PiS argumentował, że jest to „powrót do polskiej szkoły sprzed siedemnastu lat, do normalnej polskiej szkoły”.

 

– Czas się z tym pogodzić – zwrócił się do opozycji poseł Aleksander Mrówczyński z PiS.

 

Zgodnie z projektem ustawy Prawo Oświatowe, w miejsce obecnie istniejących typów szkół mają się pojawić: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja zostaną zlikwidowane.

 

Przewidywana w projektach reforma ma się rozpocząć w roku szkolnym 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej i zacznie się stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum; z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym przestaną istnieć gimnazja. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r.

 

Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane mają być od roku szkolnego 2019/2020, a zakończyć się mają w roku 2023/2024. W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej.

 

Uczniowie kończący gimnazjum będą kształcili się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia. Dla tych dwóch roczników będzie osobno przeprowadzana rekrutacja, w oparciu o wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty – w zależności od ukończonego przez nich typu szkoły.

 

/rmf.fm/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!