Wiadomości

Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie kasacyjne ws. Mariusza Kamińskiego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Troje sędziów Sądu Najwyższego zawiesiło we wtorek rozpatrywanie sprawy kasacyjnej Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA – do rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sporu kompetencyjnego między SN a prezydentem ws. prawa łaski.

SN ogłosił takie rozstrzygnięcie po posiedzeniu niejawnym w tej sprawie. O zawieszenie wnosił Prokurator Generalny, podobny wniosek złożyła też obrona. Sąd powołał się na art. 86 par. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, który stanowi: „Wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny”.

Decyzja oznacza, że 9 sierpnia SN nie zbada kasacji na niekorzyść ministra Kamińskiego i pozostałych. Według ustawy z 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed TK, Trybunał rozstrzyga spory kompetencyjne, gdy „co najmniej dwa centralne konstytucyjne organy państwa” uznają się za właściwe – lub też niewłaściwe – do rozstrzygnięcia tej samej sprawy lub wydały w niej rozstrzygnięcia.

Wniosek o zbadanie takiego sporu wniósł do TK w czerwcu marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W odpowiedzi na pytanie prawne związane z ułaskawieniem przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2015 r. Kamińskiego (dziś – koordynatora służb specjalnych) i pozostałych byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, siedmioro sędziów SN 31 maja uznało, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych.

Według nich, ułaskawienie takie jak z 2015 r. „nie wywołuje skutków procesowych”.

– SN złamał prawo nie zawieszając postępowania z mocy ustawy – uważa prezes TK sędzia Julia Przyłębska.

– SN w żaden sposób nie zamierza stosować prawa łaski. Myślę, że pan prezydent nie zamierza też rozpoznawać kasacji, więc nie mamy do czynienia z klasycznym sporem kompetencyjnym – mówił rzecznik SN sędzia Michał Laskowski.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!