Wiadomości

Są chrześcijanami, ale w Boga nie wierzą…

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Ciekawe rezultaty przynoszą badania statystyczne przeprowadzone wśród mieszkańców Białorusi dotyczące życia religijnego. Okazuje się, że przytłaczająca większość z nich, bo aż 95%, utożsamia się z którąś z istniejących wspólnot religijnych. Zdecydowanie dominują prawosławni (84,5%), na drugim miejscu są katolicy (8%). Protestantów jest 1,5%.

Ale choć aż 95% mieszkańców Białorusi utożsamia się z którąś z religii, to zaledwie 62% wierzy w Boga, zaś w „siły nadprzyrodzone” – 2,5%. Nie za bardzo wie, czy Bóg istnieje 27% Białorusinów, zaś 8% absolutnie nie wierzy w istnienie Boga czy jakiejkolwiek siły nadprzyrodzonej.

Wśród tych, którzy określili siebie jako prawosławni, aż 28% nie wie, czy Bóg istnieje, 5% absolutnie ani w istnienie Boga, ani jakichkolwiek sił nadprzyrodzonych nie wierzy, a 2% wierzy w istnienie sił nadprzyrodzonych, ale nie w Boga.

Wśród katolików 20,5% nie wie, czy Bóg istnieje, 1% uważa, że ani Bóg, ani jakiekolwiek siły nadprzyrodzone nie istnieją, zaś 3% uważa, że istnieją siły nadprzyrodzone, ale nie Bóg.

Jedynie 2/3 prawosławnych i 3/4 katolików stwierdziło, że wierzy absolutnie w istnienie Boga…

/iac.gov.by/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!