Wiadomości

Rząd zajmie się dziś projektem ustawy dotyczącej tzw. matczynych emerytur

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na posiedzeniu rządu ma dziś zostać omówiony m.in. projekt ustawy dotyczący tzw. matczynych emerytur; przewiduje on, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury.

Zgodnie z projektem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.

„To świadczenie będzie przysługiwało osobom, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury, ale ta emerytura jest niższa niż minimalna, która od 1 marca będzie wynosiła 1100 zł. Szacujemy, że to świadczenie będzie mogło otrzymać 65 tys. osób, które nie wypracowały tego stażu, i 20,8 tys. osób, które już pobierają emeryturę, ale jest ona niższa niż minimalna – wówczas ta emerytura będzie uzupełniona do kwoty 1,1 tys. zł brutto” – tłumaczyła w ubiegłym tygodniu szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Dodała, że uzgodniony przez Komitet Stały Rady Ministrów i potwierdzony przez komisję prawniczą termin wejścia w życie ustawy jest wyznaczony na 1 marca tego roku.

Rząd zajmie się też projektem ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, która ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r.

Nowa ustawa w sposób kompleksowy ma regulować sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich oraz wdrożyć unijne przepisy do polskiego prawa. Przepisy mają określać m.in. prowadzenie ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także sprawy ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, tak jak dotychczas, będzie odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli urzędowej w tym zakresie.

Ponadto, ministrowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!