Gospodarka Polska Wiadomości

Rząd Tuska chce ułatwić “Januszom biznesu” zatrudnianie nielegalnych imigrantów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Państwowa Inspekcja Pracy skrytykowała najnowszy pomysł władz warszawskich, dotyczący zniesienia kar za zatrudnianie nielegalnych imigrantów. O sprawie poinformował portal “Puls Biznesu” (pb.pl).

Rząd Tuska chce ułatwić “Januszom biznesu” zatrudnianie nielegalnych imigrantów. Według doniesień prasowych, Główny Inspektor Pracy skrytykował część propozycji przygotowanego przez ministerstwo rozwoju pakietu “ułatwień” dla przedsiębiorców.

“(Rząd – przyp. red.) uderzył przede wszystkim w pomysł dekryminalizacji (niekaralności) przedsiębiorców, którzy przyjmą do pracy cudzoziemca, nie sprawdzając uprzednio, czy jego pobyt na terytorium RP jest zgodny z prawem. Obecnie takie czyny są ścigane przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) i karane finansowo (grzywny do 30 tys. zł)” – czytamy w “Pulsie Biznesu”.

Natomiast Ministerstwo Rozwoju i Technologii w projekcie ustawy o deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego postanowiło pozostawić tylko winę umyślną jako przesłankę karania, wykreślając winę nieumyślną pracodawcy. „Chodzi o zmianę zapisu w projekcie z «kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy» na «kto nieumyślnie…»” – wyjaśniono w tekście.

„PB” zwrócił też uwagę, że ta koncepcja jest nie do przyjęcia przez inspekcję pracy. „Proponowana zmiana spowoduje, że odpowiedzialności podlegałyby jedynie osoby, które dopuściły się czynu z winy umyślnej. Wejście tej zmiany przyniesie szereg negatywnych skutków na rynku pracy, utrudni działalność kontrolną inspektorów pracy, zwiększając skalę problemu nielegalnego przebywania cudzoziemców na terytorium RP” – można przeczytać w piśmie Jarosława Leśniewskiego, zastępcy głównego inspektora pracy do Jacka Tomczaka, wiceministra rozwoju i technologii.

Podkreślił on, że ta propozycja „osłabia zakaz nielegalnego zatrudniania” i jest sprzeczna z unijną dyrektywą w zakresie karania za zatrudnianie nielegalnych imigrantów.

W swojej opinii zastępca GIP ostrzegł też, że złagodzenie karania za nielegalne przyjmowanie do pracy obcokrajowców może spowodować wzrost nieuczciwej konkurencji między firmami zatrudniającymi cudzoziemców i poważnie utrudni działalność inspektorów pracy.

Obecnie każda firma zatrudniająca obcokrajowców musi sprawdzać, czy cudzoziemcy, których chce przyjąć do pracy, są w Polsce legalnie oraz ich pobyt legalizować, zawiadamiając o tym urząd pracy.

Polecamy również: Polska wypłaci nachodźcom ogromne zasiłki

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!