Gospodarka Wiadomości

Rusza temat budowy gdyńskiego Portu Zewnętrznego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Uniwersytet Gdański wykona inwentaryzację przyrodniczą na terenach przeznaczonych pod budowę Portu Zewnętrznego – poinformował Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Zdaniem spółki inwestycja ma wielkie znaczenie dla całej polskiej gospodarki morskiej.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) poinformował w komunikacie, że we wtorek podpisał z Uniwersytetem Gdańskim umowę na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod budowę Portu Zewnętrznego. Głębokowodny Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia (ma powstać na wodach Zatoki Puckiej) planowany jest w ramach programu Port Gdynia 2030.

Cytowany w komunikacie Adam Meller, prezes ZMPG podkreślił, że „Port Zewnętrzny to obecnie najważniejszy element rozwoju portu i inwestycja o wielkim znaczeniu dla całej polskiej gospodarki morskiej”. Przypomniał, że kluczowe dla rozwoju poru są też obecnie realizowane inwestycje, tj. budowa nowej obrotnicy oraz pogłębienie basenów portowych i toru podejściowego. Prezes portu jest przekonany, że „Port Zewnętrzny w znaczący sposób wzmocni potencjał przeładunkowy i będzie mocnym atutem w konkurowaniu Portu Gdynia z portami basenu Morza Północnego i Adriatyckiego”.

ZMPG ocenia, że „jest to inwestycja bardzo potrzebna zarówno z punktu widzenia społeczności lokalnej, ze względu na nowe miejsca pracy, jak również z perspektywy gospodarki narodowej, przyczyniając się do podniesienia znaczenia portów polskich na regionalnych i światowych rynkach”.

ZMPG poinformował, że 300 miejsc pracy, które mogą powstać w Porcie Zewnętrznym w Gdyni może umożliwić powstanie 7,5 tys. miejsc pracy w polskiej gospodarce (źródło: Actia Forum – Biuletyn Polskie Porty jako biegun rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokalizacji – 2016). Prognozuje się, że Port mógłby zacząć działać w 2024 r. od przeładunku ok. 250 tys. TEU (kontenerów 20-stopowych – PAP), w 2030 r. przeładunki mogą wzrosnąć do ok. 1,2 mln TEU. Szacowane przychody skarbu państwa z opłat celno-skarbowych (akcyza, VAT, cło) z tytułu przeładowania 1 TEU to prawie 2,2 tys. zł. W przypadku przeładowania w Porcie Zewnętrznym 2 mln TEU, przychody skarbu państwa mogą wynieść 4,4 mld zł.

Wiceprezes ZMPG, Grzegorz Dyrmo nie ma wątpliwości, że podpisana umowa z Uniwersytetem Gdańskim na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod budowę Portu Zewnętrznego stanowi „kolejny istotny krok zbliżający port do celu”. Zauważył, że powstanie Portu Zewnętrznego i wzrost przeładowywanych towarów „nie może nastąpić ze szkodą dla środowiska naturalnego”.

„Podpisanie umowy jest ważnym krokiem w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju” – tłumaczy.

ZMPG poinformował, że badania przyrodnicze mają odpowiedzieć na pytanie czy budowa Portu Zewnętrznego będzie miała znaczący negatywny wpływ na obszary sieci Natura 2000. Podano, że zakres badań obejmie inwentaryzację awifauny (ptaków) przebywającej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka, ichtiofauny (ryby) oraz organizmów bentosowych żyjących na dnie akwenu przeznaczonego pod budowę Portu Zewnętrznego.

Pierwszym, zakończonym już etapem realizacji Portu Zewnętrznego było „wykonanie i przeanalizowanie wielowariantowej koncepcji tego przedsięwzięcia”. ZMPG wybrał już „wariant inwestycyjny Portu Zewnętrznego i przeszedł do etapu projektowego”. Przed powstaniem projektu konieczne jest wykonanie szeregu dodatkowych analiz i pomiarów m. in. falowania, warunków geotechnicznych, ferromagnetycznych, nawigacyjnych i przyrodniczych.

„Dopiero kwerenda tych wszystkich opracowań i informacji (…) będzie podstawą do zaprojektowania Portu Zewnętrznego na miarę przyszłego stulecia” – czytamy w komunikacie.

Port Zewnętrzny ma powstać jako inwestycja realizowana w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego. ZMPG S.A. na swojej stronie internetowej zaprasza potencjalnych partnerów do dialogu technicznego.

W pierwszym półroczu 2018 r. Port Gdynia przeładował 11,5 mln ton, o 11,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W 2017 r. port przeładował rekordowe 21,2 mln ton ładunków, głównie drobnicy skonteneryzowanej i ładunków masowych (węgla, zboża i paliw). W ub. roku m.in. z podatków i ceł do budżetu państwa z Portu Gdynia trafiło ponad 6,5 mld zł.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!