Wiadomości

Rtęć, kadm, aldryna, trichlorometan – z powodu awarii rurociągu wszystko to spływa obecnie do Wisły

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Od początku awarii ściekowej do Wisły w Warszawie zrzucono 1 679 135 m3 nieoczyszczonych ścieków. Zawierają one ścieki bytowe z gospodarstw domowych, ścieki przemysłowe i wody deszczowe – informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Inspekcja Ochrony Środowiska, mając na względzie zagrożenie związane z naruszeniem biocenozy Wisły, wezwała MPWiK do dostarczania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie informacji o ilości nieoczyszczonych ścieków wprowadzanych w ciągu godziny, wyników analiz próbek ścieków pobieranych dwukrotnie w ciągu doby oraz ładunku poszczególnych zanieczyszczeń.

MPWiK posiada pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 97/10/PŚ.ZD.IV z dnia 15 października 2010 r. na odprowadzanie ścieków komunalnych z Oczyszczalni „Czajka”, w którym określono dopuszczalne wartości stężeń różnych substancji. Mogą one być wprowadzane do rzeki wyłącznie po ich oczyszczeniu. Są to między innymi substancje występujące w ściekach przemysłowych, określone jako szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, takie jak rtęć, kadm, aldryna, trichlorometan. Obecnie, z powodu awarii linii przesyłowej, zanieczyszczenia przemysłowe w ściekach komunalnych wpływają bezpośrednio do rzeki.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, podczas czynności kontrolnych, pozyskali od MPWiK listę zakładów z lewobrzeżnej części Warszawy, które odprowadzają ścieki przemysłowe do kanalizacji miejskiej. Wśród nich jest 118 przedsiębiorstw, w tym huta, firmy branży motoryzacyjnej, lotniczej, paliwowej, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej czy hipermarkety. Inspektorzy analizują obecnie pozwolenia wodnoprawne, które określają normy dla ścieków przemysłowych danego przedsiębiorstwa i zawierają dane o substancjach niebezpiecznych. Trwa postępowanie w tej sprawie. Jednocześnie, Główny Inspektor Ochrony Środowiska polecił rozszerzenie zakresu badań o substancje niebezpieczne.

Po interwencji inspektorów w dniu wczorajszym MPWiK zmieniło sposób odprowadzania nieoczyszczonych ścieków poprzez skierowanie ich na trzy kraty, przed zrzutem do rzeki. Ma to zapobiec przedostawaniu się nieczystości stałych, np. sanitarnych.

W dalszym ciągu wylot ścieków nie został prewencyjnie zabezpieczony przed wypływem substancji ropopochodnych. Podczas dokonywania oględzin (przy pogodzie bezdeszczowej) w badaniu organoleptycznym (wzrokowym) w bezpośredniej okolicy wylotu nie stwierdzono zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. Trwa ozonowanie, pracuje 5 urządzeń do ozonowania ścieków.

Inspektorzy, w ramach prowadzenia czynności w związku z ustalaniem przyczyn, przebiegu i skutków awarii ściekowej, zobowiązali MPWiK do przedstawienia do dnia 5 września br. wniosków wynikających z przestrzegania procedur i instrukcji dotyczących obsługi, nadzoru i kontroli stanu technicznego rurociągów przesyłowych dla ścieków.

Więcej:
http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/612-informacja-prasowa-oraz-aktualne-wyniki-badan

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!