Wiadomości

Rozpoczął się szesnasty dzień wojny rosyjsko-ukraińskiej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na godz. 6.00 dnia 11 marca 2022 roku

Rozpoczął się szesnasty dzień heroicznego oporu narodu ukraińskiego przeciw inwazji wojsk rosyjskich.

Siły obrony Ukrainy dają odpór i powstrzymują ofensywę rosyjskich sił zbrojnych na wszystkich kierunkach.

W ciągu ostatnich sześciu godzin nie nastąpiły żadne istotne zmiany w położeniu naszych wojsk i oddziałów wroga.

Odnośnie działań wroga. Na tymczasowo okupowanych terytoriach zaczyna aktywnie działać agresywna propaganda rosyjska. Szerząc prorosyjskie przekazy okupanci próbuje porozumieć się z miejscową ludnością.

W obwodzie chersońskim nieprzyjaciel próbuje wprowadzić reżim administracyjno-policyjny, tworząc system biur komendantów dla utrzymania „porządku” w tymczasowo okupowanych miejscowościach.

Podczas starć z jednostkami Sił Zbrojnych Ukrainy, które trwają w rejonie Czernihowa, najeźdźcy nadal ponoszą znaczne straty. W efekcie personel sił okupacyjnych na tym terenie został zdemoralizowany i jest brany do niewoli.

W niektórych osadach wróg, łamiąc międzynarodowe prawo humanitarne, dokonuje rozbojów, biorąc zakładników i dokonując egzekucji ludności cywilnej.

W związku z pilną potrzebą uzupełnienia jednostek Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i innych nielegalnie tworzonych ugrupowań terrorystycznych, w obwodzie rostowskim, w koloniach karnych, wśród więźniów trwają prace nad propozycją przyłączenia się do sił okupacyjnych w zamian za amnestię. Każdy jest gotowy do wstąpienia do sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, nawet ci, którzy nie mają doświadczenia w służbie wojskowej.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!