Wiadomości

Rozpoczął się czternasty dzień wojny rosyjsko-ukraińskiej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na godz. 6.00 dnia 9 marca 2022 roku

Rozpoczął się czternasty dzień heroicznego oporu narodu ukraińskiego przeciwko inwazji wojsk rosyjskich. Zgrupowania Sił Zbrojnych kontynuuje prowadzenie operacji obronnej w wyznaczonych strefach operacyjnych.

Na kierunkach północnym i północno-zachodnim prowadzone są działania wojenne w poleskim i wołyńskim rejonach operacyjnych, a także wzdłuż granicy państwowej Ukrainy oraz w miejscowościach Niżyn, Iwanica, Trostianec, trwa obrona miasta Czernihowa.

Zgrupowanie sił i środków obrony miasta Kijowa odpiera natarcie przeciwnika, nanosi uderzenia ogniowe jego zgrupowaniom uderzeniowym i mocno trzyma wyznaczone rubieże.

Na kierunku południowym zgrupowania operacyjne sił obronnych osłaniają granicę państwową Ukrainy i wybrzeże morskie, ochraniają i bronią lotnisk oraz infrastruktury krytycznej. Na innych kierunkach zgrupowania wojsk prowadzą operację stabilizacyjną i wykonują zadania obrony terytorialnej.

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy odpierają uderzenia rakietowe i bombowe oraz niszczą środki ataku powietrznego okupantów, zapewniają osłonę powietrzną ważnym obiektom infrastrukturalnym Ukrainy i zgrupowaniom wojskowym.

Według dostępnych informacji, w związku ze znacznymi stratami, nieprzyjaciel przeprowadza tajną mobilizację pod przykrywką ćwiczeń na tymczasowo okupowanym terytorium Autonomicznej Republiki Krymu, w Kraju Krasnodarskim oraz w niektórych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego; zintensyfikowane działania na rzecz rekrutacji ochotników do wojny na Ukrainie.

Ponadto zdarzały się przypadki wydalania młodych mężczyzn w wieku poborowym z wyższych uczelni Federacji Rosyjskiej w celu uzupełnienia rezerwy armii najeźdźców.

Okupanci nie wykluczają skierowania na wojnę z Ukrainą nawet 800 żołnierzy z nieuznawanej Republiki Naddniestrzańsko-Mołdawskiej, jednak stan moralny i psychologiczny tego personelu pozostaje niski.

W Berdiańsku nieprzyjaciel zaczął rozpowszechniać materiały propagandowe mające na celu zdyskredytowanie wojskowego i politycznego kierownictwa naszego państwa.

W miejscowościach obwodu czernihowskiego, które są czasowo okupowane przez wojska rosyjskie, nieprzyjaciel, łamiąc międzynarodowe prawo humanitarne, nadal ukrywa broń i sprzęt wojskowy wśród budynków mieszkalnych i terenów rolniczych. Wykorzystuje sieć placówek medycznych, aby zapewnić opiekę medyczną rannemu personelowi. Okupanci rozbierają wieże sieci komórkowej.

W obwodzie chersońskim zauważono, że żołnierze Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej przebrani w cywilne ubrania wysunęli się w kierunku miasta Mikołajów.

Z dostępnych informacji wynika, że ​​wśród kadry okupacyjnej postępuje panika z powodu ogromnych strat w sile żywej i sprzęcie.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!