Wiadomości

Rozbito międzynarodową grupę przestępczą przemycającą ludzi

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z Lubelskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej rozbili międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą. Grupa trudniła się przemytem ludzi z Azji do Europy.

14 lutego funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 5 osób – obywateli Polski, Wietnamu i Rosji narodowości czeczeńskiej. Jest to kolejne zatrzymanie członków grupy przestępczej. Prokurator Lubelskiego Wydziału Prokuratury Krajowej przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem przerzutów nielegalnych imigrantów do Polski i krajów Europy Zachodniej. Czynności realizowano w Warszawie, Wólce Kosowskiej, Łodzi i Kaliszu.

Wydział Operacyjno-Śledczy Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie od ponad roku prowadził zintensyfikowane działania operacyjne z partnerami z Łotwy i Litwy. Funkcjonariusze rozpracowali kanał przerzutowy nielegalnych imigrantów z Wietnamu i rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która werbowała migrantów w Wietnamie i w Rosji. Grupa ta zajmowała się także organizowaniem transportu Wietnamczyków Szlakiem Bałtyckim do Polski. W tej sprawie Nadbużański Oddział SG w Chełmie prowadzi śledztwo pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu dw. z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublanie.

Na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych ustalono, że grupa wykorzystywała dwa szlaki migracyjne, wiodące z Azji poprzez Rosję, Łotwę i Litwę do Polski oraz z Wietnamu poprzez Rosję, Białoruś, Litwę do Polski. Zorganizowane w ten sposób szlaki przemytu ludzi był skrupulatnie zaplanowane. Proceder ten organizowany był w oparciu o sieć wzajemnie powiązanych ze sobą osób, stanowiących zhierarchizowana grupę przestępczą na terytorium każdego z państw. Role i zadania były wyraźnie podzielone. Wietnamczyków werbowano w kraju pochodzenia, następnie organizowano transport, angażowano kurierów i kierowców, przygotowywano lokale mieszkalne – tzw. „dziuple” oraz przepływ środków finansowych. Główną rolę w organizacji kanału przerzutowego ludzi odgrywali obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej w kooperacji z Wietnamczykami, przebywającymi najczęściej w Polsce, oraz skupieni wokół nich Polacy. Ze względu na wysoki stopień zorganizowania grupy przestępczej, jej międzynarodowy charakter i przestępcze powiązania w kilku krajach Europy i Azji oraz idące za tym duże środki finansowania, rozpracowanie tego typu przestępstw bywa niezwykle skomplikowane i trudne.

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG rozpracowali kanał przerzutowy z Azji do Polski oraz ustalili i zgromadzili materiał dowodowy na temat działań liderów oraz pozostałych członków grupy przestępczej. Pierwsza realizacja czynności służbowych w tej sprawie przeprowadzona została 8 września 2016 r. Wówczas na terytorium Polski zatrzymano 3 osoby, w tym 2 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej i obywatela RP, natomiast partnerzy z Łotwy i Litwy zatrzymali 6 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. W grudniu 2016 r. zatrzymano kolejnego członka grup przestawczej – obywatela Wietnamu. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani i przebywają w zakładzie karnym.

14 lutego br. funkcjonariusze NOSG przeprowadzili kolejne skoordynowane działania w Warszawie, Wólce Kosowskiej, Łodzi i Kaliszu i na podstawie wydanych zarządzeń Prokuratora Krajowego w Lublinie zatrzymano 5 członków grupy przestępczej. Przeszukano pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, magazyny, garaże i środki transportu. Ujawniono i zabezpieczono m.in. dokumenty obywateli Wietnamu, pieniądze i narkotyki oraz mienie ruchome, stanowiące dowód w sprawie.

Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 12.

15 lutego br. na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Lublinie w stosunku do czterech zatrzymanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec jednej podejrzanej prokurator zastosował poręczenie majątkowe, dozór Policji i zakaz opuszczania kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!