Wiadomości

Rozbito grupę przestępczą „legalizującą” pobyt cudzoziemców w Polsce

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kłodzku rozbili polsko-ukraińską grupę przestępczą. Śledztwo było prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie. Członkowie grupy podejrzani są o legalizowanie cudzoziemcom pobytu na terytorium naszego kraju. Wobec dwóch mężczyzn zastosowano areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Grupa, przyjmując korzyści majątkowe, pomagała innym cudzoziemcom uzyskać dokumenty pobytowe, w tym: wizy, zezwolenia na pracę oraz karty pobytu. Z przestępczej działalności grupy korzystali obywatele Ukrainy, Rosji, Białorusi i Uzbekistanu. Właściciele firm, które w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, rejestrowali w urzędach pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla cudzoziemców. Na podstawie tych oświadczeń obcokrajowcy otrzymywali w konsulatach wizy z prawem do pracy i wjeżdżali do naszego kraju. Ponadto właściciele firm, wspólnie i w porozumieniu z obywatelami Ukrainy, poświadczali nieprawdę oraz wprowadzali w błąd pracowników urzędów pracy oraz urzędów wojewódzkich, gdyż składali wnioski do urzędów wojewódzkich dla cudzoziemców. Na podstawie tych wniosków zainteresowani otrzymywali zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce na okres od roku do trzech lat. Cudzoziemcy po przyjeździe do Polski nie podejmowali pracy u polskich pracodawców wskazanych w oświadczeniach, a posiadane wizy wykorzystywali w innych celach.

Obcokrajowcy, którzy deklarowali chęć przyjazdu do Polski a także, ci, którzy chcieli przedłużyć pobyt w Polsce płacili od 100 zł do 3000 zł. Kwota zależała od rodzaju dokumentu, który chciał otrzymać cudzoziemiec.

Z ustaleń śledczych wynika, że w okresie niecałych dwóch lat, firmy zarejestrowały blisko 700 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz uzyskały ponad 100 rocznych zezwoleń na pracę typu A i kilkadziesiąt kart pobytu.

Działania związane z zatrzymaniem osób przeprowadzono jednocześnie, gdyż istniała obawa, że podejrzani mogą próbować zbiec. Tego samego dnia funkcjonariusze SG przeszukali również kilka mieszkań oraz samochodów. Zabezpieczono różne dokumenty, tj. zezwolenia na pracę, oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla cudzoziemców, kserokopie paszportów, druków, wniosków oraz pieczęcie firmowe. Zabezpieczono również telefony komórkowe oraz komputery i laptopy.

Wobec obywateli Ukrainy Sąd Rejonowy w Dzierżonowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Do chwili obecnej postawiono zarzuty 4 osobom. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania osób powiązanych z tą grupą.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!