Wiadomości

Rozbicie szajki sutenerów, zatrzymano siedem osób

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W ubiegłym tygodniu na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu policjanci z CBŚP zatrzymali 7 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji, w tym kobietę kierująca grupą.

W wyniku podjętych działań zlikwidowano 3 agencje towarzyskie. Podczas przeszukań zabezpieczono między innymi kilkadziesiąt telefonów przypisanych do poszczególnych ogłoszeń erotycznych publikowanych w internecie, nośniki danych informatycznych oraz notatki dotyczące działalności grupy. W jednym z pomieszczeń w czujce alarmowej ukryta była maleńka kamera, nagrywająca wnętrze pokoju.

Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu kobieta usłyszała zarzut kierowania grupą, natomiast pozostali zatrzymani zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu czerpanie korzyści z uprawiania prostytucji i uczynienie sobie z tego stałego źródła dochodu.

Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich zatrzymanych. Sąd uwzględniając wniosek prokuratora. zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt.

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazuje, że grupa działa co najmniej od 2013 roku na terenie Poznania i Gniezna. Kierowała nią kobieta, która zarządzała tzw. mieszkaniowymi agencjami towarzyskimi. Wymieniona ponadto reklamowała świadczenie usług seksualnych, umieszczając na portalach erotycznych w internecie ogłoszenia zawierające sylwetki i zdjęcia kobiet oraz ich dane kontaktowe. W ramach swojej przywódczej roli podejmowała także kluczowe decyzje w zakresie wysokości i sposobu rozliczeń, a także godzin pracy zatrudnionych u niej kobiet.

Oprócz zarządzającej grupą, tworzyły ją jeszcze inne osoby, których rola w tym przestępczym procederze była ściśle określona. „Telefonistki” obsługiwały telefony i kierowały zainteresowanych do konkretnych kobiet świadczących usługi seksualne, wskazując ich adresy tzw. „domówki”. Osoba odpowiedzialna za pilnowanie kobiet, opłacała ogłoszenia internetowe i przekazywała telefony służące do kontaktów z klientami. Ponadto w ramach grupy działali udostępniający lokale na użytek agencji, którzy egzekwowali należności za świadczone usługi seksualne. Ponadto jeden z członków grupy zajmował się transportem klientów do i z „domówek”. Ta działalność przestępcza stanowiła stałe źródło dochodów jej członków.

Kobiecie zarządzającej i kierującej grupą grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Czyny zarzucane postałam podejrzanym zagrożone są karą do lat 5 pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!