Wiadomości

Rosjanie przegrupowują się do natarcia na Kijów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na godz. 12.00 dnia 9 marca

Trwa czternasty dzień heroicznego oporu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej. Nieprzyjaciel znacznie zmniejszył tempo natarcia wojsk, ale nie zaniechał przeprowadzenia operacji ofensywnej. Rosyjski okupant traci siłę żywą i sprzęt, zdemoralizowany personel, kapitulacja lub dezercja.

Nieprzyjaciel nadal koncentruje swoje wysiłki na okrążeniu Kijowa, zdobyciu miast Sumy, Charków, Mariupol i Mikołajów; zapewnieniu korytarza lądowego między terytorium Autonomicznej Republiki Krymu a kontynentalną częścią Federacji Rosyjskiej. Nie ustaje w próbach dotarcia do granic administracyjnych obwodów ługańskiego i donieckiego.

Trwa formowanie rezerw wroga w punktach stałego rozmieszczenia w celu dalszego ich przerzutu do wyznaczonych rejonów naszego kraju.

Ze względu na zaciekły opór mieszkańców Chersonia okupanci próbują narzucić reżim administracyjno-policyjny, w tym celu w obwodzie chersońskim wprowadzono pododdziały Rosgwardii, które bezprawnie zatrzymały ponad 400 obywateli Ukrainy.

Na kierunku wołyńskim nieprzyjaciel nie prowadzi działań ofensywnych, ale istnieje duże prawdopodobieństwo sabotażu obiektów wojskowych i infrastruktury cywilnej w obwodzie rówieńskim i lwowskim przez grupy dywersyjne i rozpoznawcze okupantów.

Na kierunku poleskim nieprzyjaciel działa siłami samodzielnych 29., 35. i 36. armii ogólnowojskowych, Floty Pacyfiku i Sił Powietrznodesantowych Federacji Rosyjskiej. W nieudanej ofensywie znaczna część oddziałów zgrupowania uderzeniowego okupanta poniosła straty i została pospiesznie wycofana w rejony odbudowy. Sprzęt bojowy zwykle nie jest ewakuowany przez wroga.

Według dostępnych informacji nieprzyjaciel przegrupowuje się w ramach przygotowań do kolejnej próby zdobycia Kijowa. Po nieudanej ofensywie w kierunku miasta Fastów próbuje wznowić działania ofensywne w tym kierunku.

Na kierunku północnym nieprzyjaciel przy pomocy samodzielnych pododdziałów 2 i 41 armii ogólnowojskowych oraz 90 Dywizji Pancernej Centralnego Okręgu Wojskowego próbuje wznowić ofensywę.

Nieprzyjaciel siłami do BTG (batalionowej grupy taktycznej) dokonał przeprawy przez rzekę Trubiż, zablokował autostradę E95 w rejonie miejscowości Lasy. Poniósł straty na obrzeżach Czernihowa i w innych rejonach. W celu przywrócenia zdolności bojowej zgrupowania na terytorium Ukrainy została przerzucona BTG ze składu 55 Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych 41 armii ogólnowojskowej Centralnego Okręgu Wojskowego z rezerwy operacyjnej.

Na kierunku słobożańskim [charkowskim] nieprzyjaciel siłami samodzielnych pododdziałów 1. Armii Pancernej (do 11 BTG), 20. Armii Ogólnowojskowej (do 8 BTG), 6. Armii Ogólnowojskowej (do 3 BTG) zachodniego Okręgu Wojskowego, 14. Korpus Armii Floty Północnej (do BTG) próbuje utrzymać linię od miasta Siewierodonieck do miasta Sumy. Główne wysiłki skupiają się na próbie okrążenia miasta Charków i dotarcia do zapory na Dnieprze. Trwają przygotowania do ataku na Sumy. Nieprzyjaciel koncentruje samoloty wojskowe, aby zapewnić osłonę działań z powietrza.

Na kierunku donieckim okupanci siłami 1. i 2. Korpusów Armijnych oraz samodzielnych pododdziałów 150. Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych 8. Armii Ogólnowojskowej (do 7 BTG) stara się kontynuować działania ofensywne na wybranych wcześniej kierunkach, by dotrzeć do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego.

Na kierunku tawrijskim [kryskim] przeciwnik siłami samodzielnych pododdziałów 49. Armii Ogólnowojskowej, 22. Korpusu Armijnego, 20. Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych 8. Armii Ogólnowojskowej i oddziałów powietrznodesantowych (do 17 BTG) utrzymuje rubież pod Chersoniem do Roziwki. Próby forsowania Południowego Bugu [Bohu] nie powiodły się. Wykorzystuje międzynarodowe lotnisko w Chersoniu do bazowania samolotów bojowych.

W rejonie operacyjnym Południowego Bugu [Bohu] rosyjscy okupanci utrzymują rubież od miasta Chersoń do Kachowki. Samodzielne pododdziały 49. Armii Ogólnowojskowej Południowego Okręgu Wojskowego zostały zatrzymane na północny wschód od miasta Mikołajów wzdłuż rzeki Inguł.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!