Wiadomości

Rosja odgradza się od Białorusi

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji Aleksander Bortnikow nakazał utworzenie pasów strefy granicznej w Obwodach Briańskim, Smoleńskim i Pskowskim – wzdłuż granicy z Białorusią.

Odpowiednie rozkazy opublikowane zostały na oficjalnym portalu internetowym informacji prawnej i w „Rossijskoj Gazietie”. W szczególności regionalnym dowództwom granicznym zalecono „wyznaczenie miejsc i pory wjazdu (przyjścia) osób i pojazdów do strefy granicznej; zajęcie się postawieniem znaków ostrzegawczych na wjazdach do strefy granicznej”.

Dotychczas strefa graniczna w Obwodzie Smoleńskim nie istniała, w Obwodzie Briańskim istniała tylko wzdłuż granicy z Ukrainą, zaś w Pskowskim – wzdłuż granicy z Łotwą i Estonią. Rozkaz Bortnikowa wchodzi z życie z dniem 7 lutego 2017 roku, o czym donosi gazeta.ru.

Jak podano, rzeczona decyzja szefa rosyjskiej służby specjalnej ma na celu „stworzenie warunków koniecznych do ochrony państwowej granicy Federacji Rosyjskiej na odcinku rosyjsko-białoruskim i wdrożenie przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu przestępczości, której zwalczanie wchodzi w zakres kompetencji służby granicznej”.

 

/naviny.by/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!