Wiadomości

Romanowski interweniuje w sprawie Ziemkiewicza w ambasadzie Wielkiej Brytanii

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

“Mam nadzieję, że ten incydent zostanie szybko wyjaśniony przez odpowiednie organy brytyjskie, a Pan Rafał Ziemkiewicz niezwłocznie uwolniony (…). Wolność słowa, o którą walczy Pan Rafał Ziemkiewicz, jest fundamentalnym prawem polskiego i brytyjskiego porządku prawnego” – napisał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w piśmie skierowanym do ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Anny Clunes.

Rafał Ziemkiewicz został zatrzymany przez służby reżimu brytyjskiego na lotnisku Heathrow przy przejściu granicznym. Z naszych informacji wynika, że publicyście zabrano leki. Ziemkiewicz został aresztowany mimo, że brytyjskie służby nie podały żadnego powodu.

Rafał Ziemkiewicz aresztowany przez brytyjskie służby

Poniżej publikujemy pismo wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego skierowane do Anny Clunes, brytyjskiej ambasador w Warszawie:

Szanowna Pani Ambasador,

pozwalam sobie skierować na Pani ręce korespondencję w sprawie zatrzymania w dniu dzisiejszym na lotnisku w Londynie polskiego dziennikarza, Rafała Ziemkiewicza. To znany, ceniony i powszechnie szanowany publicysta, który został zatrzymany podczas prywatnego wyjazdu z rodziną. Mam nadzieję, że ten incydent zostanie szybko wyjaśniony przez odpowiednie organy brytyjskie, a Pan Rafał Ziemkiewicz niezwłocznie uwolniony. Wolność jednostki wymaga, aby każde działanie władz publicznych, które w tę wolność ingeruje, było precyzyjnie wyjaśnione, tym bardziej jeśli dotyczy obywatela obcego państwa.

Wolność słowa, o którą walczy Pan Rafał Ziemkiewicz, jest fundamentalnym prawem polskiego i brytyjskiego porządku prawnego. Jest też wspólnym fundamentem narodów europejskich. Pan Rafał Ziemkiewicz jest ważnym uczestnikiem debaty publicznej, o jasnych i bezkompromisowym poglądach, które odważnie głosi nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Stąd działania nacechowane ideologicznie, które naruszają wolność wyrażania opinii, niewątpliwie zostałyby bardzo źle przyjęte przez przeważająca część polskiego społeczeństwa i mogłyby negatywnie wpłynąć na – dotychczas bardzo dobrą – współpracę między polskimi i brytyjskimi organami ścigania.

Z doniesień medialnych wynika, że Panu Rafałowi Ziemkiewiczowi przy zatrzymaniu zostały odebrane leki. Ponieważ znajduje się on obecnie pod jurysdykcją brytyjską, to Wielka Brytania ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie naszego obywatela. W związku z tym proszę o zapewnienie mu wszelkiej pomocy medycznej, jeśli wymaga tego jego stan zdrowia lub wyrazi on taką wolę.

Równocześnie proszę o zapewnienie Panu Rafałowi Ziemkiewiczowi prawa do obrony oraz kontaktu z polskim konsulem na warunkach wynikających z prawa międzynarodowego, w szczególności konwencji wiedeńskiej z 1963 r. o stosunkach konsularnych.

Jeszcze raz zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie zdecydowanych działań celem wyjaśnienia przyczyn zatrzymania Pana Rafała Ziemkiewicza i o niezwłoczne uwolnienie go.

Korzystając z okazji przesyłam Ambasadzie Zjednoczonego królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wyrazy najwyższego szacunku.

Łączę wyrazy uszanowania,

Marcin Romanowski

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!