Felietony

Rok 2019 “Rokiem Wilka” w Biebrzańskim Parku Narodowym

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Szerokiej edukacji na temat wilka jako gatunku ma służyć ogłoszony w Biebrzańskim Parku Narodowym “Rok Wilka”. Przez cały 2019 r. będzie o nim mowa na różnych spotkaniach, by podnosić wiedzę przyrodniczą w społeczeństwie o tych zwierzętach – poinformował PAP Biebrzański Park Narodowy.

Biebrzański Park Narodowy jest największym polskim parkiem narodowym. Chroni jedne z najcenniejszych w Europie obszarów bagiennych. Park informuje, że z danych szacunkowych wynika, iż na jego terenie żyją 23 wilki.

“Wilki pozostają na szczycie drabiny troficznej. Limitują zagęszczenie populacji dzikich ssaków kopytnych. Przynoszą ekonomiczne korzyści gospodarce leśnej, rolnej i ochronie przyrody” – mówi o roli wilków Beata Głębocka z działu edukacji Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Park chce edukować społeczeństwo na temat wilków, bo ocenia, że wiedza o roli tych zwierząt w przyrodzie nie jest “wystarczająca”.

Wilkom będzie poświęcona w marcu organizowana przez Biebrzański Park Narodowy “Wszechnica Biebrzańska”. Wszechnica to okazja do wysłuchania wykładów specjalistów, a także wycieczka terenowa. W lipcu planowane są warsztaty plastyczne “Dzień wilka” – podaje park w harmonogramie wydarzeń zaplanowanych na 2019 r.

Biebrzański PN informuje, że według danych z “Atlasu ssaków Polski”, na przełomie 2013 i 2014 r. w Polsce było ok. 900-1000 wilków. Wilki są pod ścisłą ochroną.

“Wilki zawsze budziły kontrowersje. Przez lata były przez ludzi tępione, jako zwierzęta niepożądane zagrażające zwierzętom gospodarskim. Jeszcze niedawno były zabijane dla cennego futra, a za każdego zastrzelonego osobnika wypłacano nagrodę. Na szczęście na przestrzeni ostatniego półwiecza człowiek zaczął spoglądać na wilka łaskawiej” – podaje park biebrzański na swojej stronie internetowej. Przypomina, że to, że wilki są pod ochroną to efekt wielu przeprowadzonych badań naukowych o tym jaką rolę odgrywają wilki w środowisku.

“Fakt, że jeszcze niedawno zwalczane były na wszelkie możliwe sposoby sprawia, że myśląc o tych zwierzętach należy się zastanowić nad człowiekiem i jego wszechwładnym stosunkiem do przyrody” – podkreśla park.

PAP – Nauka w Polsce
Izabela Próchnicka

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!