Wiadomości

Rodzinne sprzątanie cmentarzy w Lidzie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rodzice dzieci, uczących się języka polskiego w Szkole Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi w Lidzie, na zebraniu rodzicielskim postanowili na okres wakacji letnich wziąć pod swoją opiekę polskie nekropolie oraz miejsca pamięci, znajdujące się w ich mieście i w okolicach Lidy.

Sens wakacyjnej opieki nad miejscami pamięci polega na tym, aby w okresie wakacji letnich, kiedy polskie cmentarze i pomniki odwiedza dużo turystów, w tym rodaków z Polski, miejsca te prezentowały się jak najlepiej.

Jednym z takich miejsc jest kwatera wojennych lotników ze stacjonującego tutaj przed II wojną światową 5. Pułku Lotniczego, zajmująca część starego cmentarza katolickiego w Lidzie i nazywana Cmentarzem Lotników.

Doprowadzeniem do stanu reprezentacyjnego Cmentarza Lotników, będącego jedną z najbardziej odwiedzanych w Lidzie i okolicy polskich nekropolii wojskowych, w pierwszych dniach czerwca zajęły się rodziny państwa Ostrouch i państwa Baran. Dorośli pracowali razem z dziećmi, opowiadając najmłodszym przy tej okazji o polskich żołnierzach, spoczywających na cmentarzu i o tym, że kiedyś miasto, w którym mieszkają, znajdowało się w granicach Polski.

– Patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży poprzez wspólne z rodzicami opiekowanie się miejscami pamięci narodowej, to pomysł samych rodziców. Wydaje się, że tego typu wspólne spędzanie czasu posłuży zwiększeniu u młodych lidzian, motywacji do nauki języka polskiego oraz poznawania historii Polski po zakończeniu wakacji – mówi nam Irena Biernacka, prezes Oddziału ZPB w Lidzie.

Weronika Piuta z Lidy

 

 

 

 

 

 

 

 

/znadniemna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!