Polska Wiadomości

Robert Bąkiewicz domaga się nałożenia kary na Facebooka

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!
Jak podaje portal medianarodowe.com Robert Bąkiewicz napisał list do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes stowarzyszenia “Roty Niepodległości” wskazywał w piśmie na monopolistyczną pozycję Facebooka, zagrażającą polskiemu porządkowi demokratycznemu.

Likwidacja konta Konfederacji na portalu Facebook stanowi bardzo poważne pogwałcenie prawa obywateli polskich do wolności słowa. Ten portal społecznościowy ma pozycje monopolistyczną i dzięki swojej pozycji może w sposób istotny wpływać nie tylko na kreowanie życia społecznego, ale także politycznego. Do tej pory mieliśmy do czynienia z bardzo licznymi aktami cenzurowania wypowiedzi polskich obywateli przez administrację Facebooka, często gwałcąc przy tym konstytucyjną zasadę wolności słowa.

– czytamy w liście.

Administracja ponadto często blokowała także wybrane osoby, mające swoje konta społecznościowe na tym portalu. To były działania niedopuszczalne, w sposób rażący naruszające ich prawo do swobodnej wypowiedzi. W przypadku naruszenia przepisów prawnych, w Polsce istnieje odpowiednie prawo pozwalające na pociąganie do odpowiedzialności karnej, tych, którzy nie przestrzegają polskiego prawa w zakresie wolności słowa.

– dodaje Robert Bąkiewicz.

Lider stowarzyszenia stawia sprawę jasno: Facebook zamierza ingerować w polskie wybory i wykorzystując swoją potęgę doprowadzi do zamachu na demokrację. Korporacja sprawi, że wolność wyboru będzie zupełnie iluzoryczna i uzależniona od kaprysów wielkiego kapitału.

Do tej pory niestety ani polski rząd, ani organa odpowiedzialne za przestrzeganie praworządności nie reagowały na te niedopuszczalne praktyki ograniczania wolności słowa polskich obywateli przez tą zagraniczną instytucję. Także reakcja władz polskich na to bezprecedensowe, totalitarne działanie administracji Facebooka jest niezadawalająca. Nie wystarczą bowiem protesty polskiego rządu i zapowiedź opracowania nowego prawa. Likwidacja konta Konfederacji, a następnie Koła Poselskiego Konfederacji, jest nie tylko pogwałceniem obowiązującego prawa obywateli polskich do swobodnej wypowiedzi, ale jest także brutalną ingerencją w życie polityczne kraju. Jest to ingerencja bezprawna, gwałcąca polskie wolności konstytucyjne przez zagraniczną instytucję, poprzez wykorzystanie swojej pozycji monopolistycznej na polskim rynku. Celem tej ingerencji jest wpływanie na polityczne wybory Polaków. Jest więc próbą manipulacji opinii publicznej i w swej istocie ograniczeniem praw obywatelskich Polaków i zamachem na demokrację.

– podkreślił Bąkiewicz.

Na sam koniec wezwał prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do nałożenia kary finansowej na Facebooka:

Dlatego wzywam Pana, aby kierowany przez Pana Urząd, nie czekając na inne działania polskiego rządu mające na celu ochronę praw Polaków do korzystania z wolności słowa i ochronę instytucji demokratycznych przed próbami zagranicznych manipulacji, nałożył karę, adekwatną do rozmiarów pogwałcenia wolności konstytucyjnych i ingerencji w polskie życie publiczne, na administrację Facebooka, działającą w Polsce. Nałożenie kary za wykorzystywanie swojej pozycji monopolistycznej będzie wyrazem praworządności i równości wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce. Będzie też ostrzeżeniem przed próbami wykorzystywania swojej pozycji do ingerowania w polskie życie polityczne. I w tym sensie będzie wyrazem obrony polskich instytucji demokratycznych.

– czytamy.

Popieramy!

Źródło: medianarodowe.com

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!