Wiadomości

Rezerwat Łężczok przeszedł metamorfozę

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rezerwat Łężczok w katowickim Nadleśnictwie Rudy Raciborskie jest miejscem niezwykłym na przyrodniczej i turystycznej mapie Polski. Jakiś czas temu została tam wyremontowana ścieżka dla turystów.

Rezerwat w tym katowickim nadleśnictwie został utworzony ponad 60 lat temu (w 1957 r.), obejmuje ponad 400 ha pocysterskich stawów rybnych oraz lasów: łęgów, olsów i grądów. Akweny wodne, liczące sobie kilka wieków, stały się domem dla wielu rzadkich i cennych gatunków ptaków. Pod względem ich liczby Łężczok zajmuje drugie miejsce w Polsce, zaraz po Stawach Milickich.

Przyrodniczą osobliwością tego miejsca są także stare aleje nagroblowe, z setkami drzew uznanymi za pomniki przyrody.

Ogromna popularność rezerwatu zaczęła jednak niekorzystnie wpływać na stan siedlisk. Zła nawierzchnia ścieżek skłaniała turystów do omijania błotnistych i wyboistych odcinków. Zbaczanie ze szlaków pociągnęło za sobą wydeptywanie roślinności i płoszenie ptaków.

Jednak jak w wielu innych podobnych miejscach rozwiązaniem są nie tylko zakazy, ale edukacja i sterowanie ruchem turystycznym poprzez tworzenie przyjaznej dla odwiedzających infrastruktury.

Tym tropem podążyło nadleśnictwo, rewitalizując szlaki w rezerwacie i remontując platformę widokową na jednym ze stawów. Prace związane z poprawą stanu szlaków przewidywał plan zadań ochronnych dla Łężczoka.

Ścieżki zostały wyrównane i utwardzone tłuczniem kamiennym, a wjazd na punkt widokowy dostosowano do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami, korzystające z wózków inwalidzkich lub dziecięcych. Przedtem uniemożliwiał to m.in. stan nawierzchni szlaków. Każdy powinien móc zobaczyć to piękne miejsce.

/lasy.gov.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!