Wiadomości

Resort infrastruktury opracował propozycje dwóch nowych znaków drogowych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Resort infrastruktury opracował nowe, bardziej czytelne znaki drogowe dot. odcinkowego pomiaru prędkości – podało w środę Ministerstwo Infrastruktury.

Jak czytamy w komunikacie, „resort wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracował nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości”.

„Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego” – podkreśliło ministerstwo.

W komunikacie czytamy, że „projekty nowelizacji rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zostały skierowane do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych”.

„Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw” – dodano.

Resort wyjaśnił, że „nowy znak D-51a »automatyczna kontrola średniej prędkości« będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak D-51b »koniec automatycznej kontroli średniej prędkości« koniec tego odcinka. Ponadto na znaku D-51a umieszczana będzie miniatura znaku B-33, wskazująca dopuszczalną prędkość jazdy na odcinku objętym pomiarem”.

„Obecnie znak D-51 stosowany jest zarówno dla pomiaru prędkości punktowego, jak też dla pomiaru odcinkowego. Oznakowanie pomiaru odcinkowego następuje przez umieszczenie tabliczki T-1a pod znakiem D-51, na której podawana jest długość odcinka pomiarowego, co nie stanowi wystarczającej informacji o obecności takiego pomiaru prędkości na drodze. Stąd potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym niż zazwyczaj sposobie wykonywania pomiaru” – podano w komunikacie.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!