Felietony

Co dalej z reparacjami od Niemiec?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Portal tvp.info dotarł do informacji Biura Analiza Sejmowych ws. „działań prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych” przez 21 krajów, które padły ofiarą niemieckich zbrodni. Część uzyskała od Niemiec realne środki finansowe, a np. w Czechach działa fundusz, gdzie do 2027 roku planowane jest dodatkowe finansowanie w wysokości 35 mln euro.

– Praktyka międzynarodowa wskazuje, że temat odszkodowań za straty materialne i osobowe po II wojnie światowej dla wielu krajów do dnia dzisiejszego jest prawnie i politycznie otwarty – wskazuje Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Informacja ekspertów BAS przygotowana została dla przewodniczącego parlamentarnego zespołu ds. oszacowania odszkodowań wojennych, posła Mularczyka. W opracowaniu przedstawiono informacje na temat działań prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od Niemiec za straty materialne i osobowe wywołane II wojną światową, podejmowanych na drodze krajowej i międzynarodowej przez Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Czarnogórę, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Holandię, Irlandię, Izrael, Litwę, Łotwę, Macedonię, Norwegię, Słowację, Węgry, Wielką Brytanię i Włochy.

W celu ustalenia stanu faktycznego tego, jak dochodzono reparacji i odszkodowań, jak szacowano straty i jakie działania podjęto w kierunku roszczeń – polskie państwo skierowało pisma do odpowiednich instytucji w tych krajach. Przeprowadzono również szczegółową analizę, z której wynika, że temat dochodzenia odszkodowań za niemieckie zbrodnie jest w wielu krajach sprawą otwartą.

Zebrane dane zostały opracowane na podstawie materiałów zebranych przez polskie placówki dyplomatyczne i przekazanych do BAS przez Departament Prawno-Traktatowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz uzyskanych z parlamentów analizowanych państw. Portal tvp.info dotarł do pełnej treści tego dokumentu liczącego 71 stron.

Jednym z krajów, który skutecznie dochodził swoich praw w relacji z Niemcami, była Holandia.

„Podczas konferencji w Paryżu w 1945 roku rząd Holandii zażądał od Niemiec 25,75 mld guldenów holenderskich, co stanowi równowartość 11,68 mld euro, w ramach reparacji wojennych i 6 mld guldenów (2,72 mld euro) kredytu finansowego. Alianci odrzucili te żądania, obawiając się zbytniego obciążenia zniszczonej wojną gospodarki RFN i konieczności stawienia czoła zagrożeniu ze strony państw bloku wschodniego” – wskazano w raporcie.

„W tej sytuacji w dniu 23 kwietnia 1949 roku Holandia zajęła 69 km kwadratowych przygranicznych niemieckich terenów zamieszkałych przez 10 tys. osób (Plan Bakkera Schuta). Na mocy porozumienia zawartego między rządami Holandii i Niemiec w dniu 8 kwietnia 1960 roku Holandia zwróciła zajęte tereny w zamian za reparacje wojenne wynoszące 280 mln guldenów. Łącznie, w okresie od zakończenia II wojny światowej do zakończenia zimnej wojny, Holandia uzyskała od Niemiec jako reparacje wojenne 2 mld guldenów. Wypłaty te odbywały się na podstawie porozumień dwustronnych” – czytamy w dokumencie BAS.

Cały artykuł:
https://www.tvp.info/35437550/jak-walczyc-o-niemieckie-odszkodowania-portal-tvpinfo-ujawnia-opinie-bas

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!