Wiadomości

Renowacja krużganków klasztorze Franciszkanów w Krakowie na półmetku

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kompleksowa renowacja krużganków w klasztorze oo. Franciszkanów w Krakowie jest już niemal na półmetku. W skrzydłach południowym i zachodnim konserwatorzy odnowili polichromie, obrazy i epitafia, położona jest także znaczna część nowej posadzki.

„Bardzo ważne jest to, że udało się zabezpieczyć miejsca, z których do krużganków przenikała wilgoć” – mówił PAP o. Łukasz Brachaczek.

„W dwóch skrzydłach krużganków wymienione zostały szyby zewnętrzne w oknach, które teraz są termoizolacyjne – pozwalają utrzymać wewnątrz stała temperaturę przez cały rok. W pracowni konserwatorskiej jest część witraży” – dodał.

Konserwatorzy przeprowadzili konserwację zachowawczą XVI i XVII-wiecznych polichromii: oczyścili ściany i malowidła, uzupełnili niewielkie ubytki, usunęli pozostałości po spoiwach polimerowych, którymi impregnowane były ściany. Odnowione są znajdujące się w obu skrzydłach krużganków obrazy i epitafia.

„Nie ingerowaliśmy głęboko w to, co podczas prac konserwatorskich w latach 70. zrobili nasi poprzednicy. Największym wyzwaniem było usunięcie werniksów nałożonych na obrazy, epitafia i złocenia w 1910 r. przez konserwatora wiedeńskiego. Udało się je zdjąć dopiero stosując preparat do przemalowań olejnych” – mówiła konserwator dzieł sztuki Dorota Biedrońska–Krówka.

W skrzydle południowym na ścianach zachowały się fragmenty pochodzących z ok. 1520 r. fresków przedstawiających portrety biskupów, w skrzydle zachodnim odnowiono XVII-wieczne malowidła: Immaculatę–Maryję niepokalanie poczętą (ukazaną w nietypowy sposób, bo z Dzieciątkiem na ręku) przedstawienie Chrystusa w „tłoczni mistycznej” oraz stygmatyzację św. Franciszka.

Kompleksowa renowacja franciszkańskich krużganków potrwa do końca 2019 r. Jest jednym z tzw. projektów kluczowych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Prace są finansowane dzięki dotacji przyznanej przez SKOZK, a także dzięki pozyskaniu przez franciszkanów funduszy unijnych i wsparciu z budżetu miasta.

Krużganki pierwotnie miały cztery skrzydła. Jedno z nich – północne zostało zamienione na kaplicę Matki Boskiej Bolesnej. Z pozostałych trzech wschodnie – obecnie także remontowane – pozwala wejść do bazyliki od strony pl. Wszystkich Świętych. Pozostałe dwa otwierane są kilka razy w roku, m. in. na wigilię dla samotnych i bezdomnych.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!