Polska Wiadomości

Rabini z USA poparli polskie dążenia ws. reparacji od Niemiec

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rabini z Ameryki poparli działania Polski, która ubiega się o reparacje wojenne od Niemiec. Przypominamy, że ludzie ci mają w tym swój interes.

Rabini z USA poparli polskie starania o reparacje od Niemiec. -Rozumiemy, dlaczego sprawa reparacji od Niemiec za straty zadane Polsce podczas II wojny światowej jest ważna dla polskiego społeczeństwa i rządupowiedział rabin Art Vernon z kongregacji Shaaray Shalom z Long Island w USA, jeden z przedstawicieli Północnoamerykańskiej Rady Rabinów.

Vernon dodał, że “z moralnego punktu widzenia, polskie żądania wymagają rozwiązania” oraz  “dla rabinów roszczenia Polski wobec Niemiec są “znakiem siły, pewności siebie i odzyskiwania sprawczości”.

Rabin zaznaczył, że chociaż temat odszkodowań wojennych nigdy nie jest łatwy, bardzo dobrze rozumie motywacje strony polskiej do podnoszenia kwestii reparacji od Niemiec. Stwierdził, że po II Wojnie Światowej nie było polskiego rządu, który mógłby ubiegać się o cokolwiek, ponieważ “weszli Rosjanie i to oni podejmowali decyzje”. Wobec tego, polskie społeczeństwo przez wiele dekad nie było w stanie nic zrobić w tej sprawie.

Inny rabin, Steven Graber ze wspólnoty w Valley Stream stwierdził z kolei, że Polska i Niemcy będące członkami Unii Europejskiej i NATO powinny się porozumieć, “żeby współpracować na bardziej równych zasadach, dla korzyści całego Zachodu”.

Dwaj rabini przybyli do Polski w ramach wizyty organizowanej przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Przypomnijmy: Podczas II wojny światowej Polska poniosła największe straty osobowe i materialne (w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego) ze wszystkich państw europejskich. Wynikały one przede wszystkim z niemieckiej polityki okupacyjnej, motywowanej przekonaniem o niższości rasowej ludności polskiej. Niemcy celowo i w sposób zorganizowany eksterminowali ludność na okupowanych terenach, a także intensywnie eksploatowali społeczeństwo polskie, zarówno poprzez pracę przymusową, jak i gospodarkę rabunkową.

Drenowali zgromadzony przez wieki kapitał poprzez rabunek depozytów, nakładanie nadmiernych obciążeń fiskalnych oraz przerzucanie kosztów wojny i okupacji na społeczeństwo polskie. Uwieńczeniem dzieła zniszczenia było zburzenie stolicy państwa, Warszawy, oraz tysięcy polskich miast i wsi.

Skutki II wojny światowej – demograficzne, gospodarcze, infrastrukturalne, w zakresie nauki, edukacji i kultury – odczuwane są przez Polaków do dzisiaj. Każdy rok wojny i okupacji spychał państwo polskie na niższy poziom rozwoju we wszystkich aspektach życia publicznego, gospodarczego czy społecznego. Współczesne państwo polskie dziś byłoby w zupełnie innym miejscu rozwoju cywilizacyjnego, gdyby nie skutki II wojny światowej. Kilka pokoleń Polaków musiało podjąć się ogromnego wysiłku odbudowy zniszczeń wojennych i podnoszenia kraju ze zgliszcz.

Do dzisiaj Niemcy nie rozliczyły się z działalności rabunkowej i prowadzonej systemowo grabieży dzieł kultury i sztuki należących do państwa polskiego oraz jego obywateli. Następcy prawni III Rzeszy nie poczuwają się do obowiązku zadośćuczynienia za zbrodnie i wyrządzone szkody, nie przejawiają woli naprawienia szkód Polsce i Polakom ani chęci zwrócenia zrabowanych zasobów. Kwestionują polityczną i prawną odpowiedzialność wobec Polski za skutki II wojny światowej, a ich działania ograniczają się do symbolicznych gestów i słów o odpowiedzialności moralnej.

NASZ KOMENTARZ: Dawniej w otoczeniu władców i magnatów występowali dworscy błaznowie. Teraz każdy szanujący się minister rządu warszawskiego, chce mieć nadwornych Żydów, którzy poklepią go po plecach. Żydowskie wsparcie dla polskich reparacji jest groźne i podejrzane, gdyż Żydzi domagają się od Polski uroszczeń za mienie bezdziedziczne. W ostatnich latach pojawiły się głosy mówiące, by skorzystać z żydowskiej pomocy w celu wyciagnięcia reparacji od Niemiec, w zamian za co część pieniędzy miałaby im zostać przekazana, zgodnie z zalicytowanymi żądaniami. Byłby to groźny precedens, przede wszystkim oznaczający przyznanie się przez Polaków do win niepopełnionych.

Kto z chłopem pije, potem z nim pod płotem leży.

Na zdjęciu poglądowym: rabin Art Vernon z USA.

Polecamy również: Ukraińcy w panice po otrzymaniu wezwania do powrotu do kraju?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!