Wiadomości

Przysięgi Terytorialsów w rocznicę powstania Armii Krajowej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

14 lutego przypada 79. rocznica utworzenia Armii Krajowej. Ten uroczysty dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej dzień, to również święto żołnierzy, którzy po szesnastodniowym szkoleniu przygotowawczym składać będą przysięgę wojskową. 14 lutego br., w niedzielę, o godzinie 9.15 w Zgierzu, o godzinie 10.00 w Malborku i Rzeszowie, o godzinie 12.00 w Cieszynie, o godzinie 13.00 w Zamościu, 203 żołnierzy Obrony Terytorialnej wypowie słowa przysięgi wojskowej.

Słowa roty, które przebrzmią w samym środku kraju (9. Łódzka BOT), rozbrzmią na nowo na północy i południu (3. Podkarpacka BOT, 7. Pomorska BOT), by wybrzmieć na zachodnich i wschodnich jej częściach (13. Śląska BOT i 2. Lubelska BOT). Cały naród, który skarb, jakim „jest Niepodległość, Całość i Wolność Polski”*, oddał polskim żołnierzom pod opiekę, o zobowiązaniu do tej odpowiedzialności będzie mógł się przekonać wsłuchując się w słowa:

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”.

Społeczność wojskowa tworzy się na gruncie wykonywania najwyższych funkcji społecznych. Zalicza się do nich przede wszystkim służbę dobru wspólnemu, jakim jest Ojczyzna. Przysięga wojskowa jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzowi przez Naród. Jest najwyższym zobowiązaniem żołnierza, stanowiącym źródło jego moralnej siły. Siły, która w godzinie próby, pobudzać ma do walki.

Morale, to właściwość żołnierza, warunkująca jego gotowość zaangażowania się w powinności i zadania związane z obroną ojczyzny i narodu oraz godności człowieka. To jego umysłowy, emocjonalny i duchowy stan indywidualny. Wyraża się on w tym, że żołnierz czuje się szczęśliwy, pełen nadziei, doceniony, a tym samym jest pewny siebie. To z kolei jest wypadkową cech osobowych żołnierzy OT, którzy jako ochotnicy zgłosili się na szkolenie przygotowawcze, oraz wiedzy i doświadczeń, jakich nabyli w trakcie jego trwania. Przysięga wojskowa jest uwieńczeniem włożonych wysiłków – źródłem, z którego żołnierze czerpać będą już zawsze, wspomnieniem dającym siłę.

Przysięgę złożą żołnierze w wieku od 19 do 51 roku życia, w tym uczniowie, studenci, osoby pracujące, a także prowadzące własną działalność gospodarczą. Są wśród nich przedstawiciele takich zawodów jak: górnik, technolog, kierowca, dyżurny ruchu PKP, prawnik, fizjoterapeuta, kucharz, informatyk, psycholog, fotograf, nauczyciele, oraz pracownicy administracji publicznej, w tym funkcjonariusz celno-skarbowy.

W dniu 14 lutego br., w reżimie sanitarnym, przysięgi wojskowe odbędą się o godzinie:

9.15 – 9 Łódzka BOT – Zgierz, teren JW. 31 WOG – przysięgę złoży 45 żołnierzy,
10.00 – 7 Pomorska BOT – Malbork, teren JW. 22 Baza Lotnictwa Taktycznego – przysięgę złoży 34 żołnierzy,
10.00 – 3 Podkarpacka BOT – Rzeszów, teren JW. 31 blp – przysięgę złoży 73 żołnierzy,
12.00 – 13 Śląska BOT – Cieszyn, teren JW. 133 blp – przysięgę złoży 25 żołnierzy,
13.00 – 2 Lubelska BOT – Zamość, plac przed pomnikiem Armii Krajowej na terenie miasta – przysięgę złoży 26 żołnierzy.
Przysięga wojskowa w 3 Podkarpackiej Brygadzie OT będzie transmitowana na żywno na kanale You Tube Wojsk Obrony Terytorialnej.

/Służba Prasowa WOT/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!