Felietony

Przyrodnicy i leśnicy chcą przywrócić naturalny charakter Nidy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Nadleśnictwo Pińczów (RDLP w Radomiu) jest współbeneficjentem kolejnego projektu LIFE+ realizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. W ramach prac rzece Nidzie będzie przywracany naturalny charakter.

Celem projektu „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” jest odtworzenie dawnego charakteru rzeki, odbudowanie stosunków hydrologicznych i stworzenie warunków do przywrócenia niezwykłych walorów przyrodniczych. Co ciekawe, Nida jest jedną najcieplejszych polskich rzek, gdyż latem temperatura wody wynosi ok. 27 °C.

Wiele uwagi podczas realizacji projektu będzie poświęcone lasom łęgowym, czyli tym rosnącym nad rzekami i w zasięgu wód powodziowych, które nanoszą żyzny muł. Kolejne działania będą dotyczyły łąk i ochrony gatunków wodno-błotnych, m.in. żółwia błotnego, kumaka, traszki, małż i ptaków.

Nie zabraknie również działań na rzecz edukacji i turystyki, przywrócony będzie też wypas krów i koników polskich.

Na realizację projektu renaturyzacji Nidy przeznaczono aż 23 mln zł. Nadleśnictwo Pińczów na lata 2019-2021 zabezpieczyło na ten cel 137 tys. zł. Środki przeznaczone przez nadleśnictwo na projekt wchodzą w skład tzw. wkładu własnego. Z tego 60 proc. kwoty to dofinansowanie z Unii Europejskiej, a pozostałe 30 proc. pokryje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota ta będzie przeznaczona na prace związane z udrożnieniem i budową obiektów małej retencji wodnej w kompleksie leśnym Młodzawy (rowy melioracyjne i zastawki). Jest to unikalny kompleks łęgów jesionowo-olszowych przechodzących miejscami w ols typowy oraz zbiorowiska szuwarowe. Ze względu na wrażliwość tych siedlisk będzie też prowadzony monitoring hydrologiczny.

Projekt będzie realizowany wspólnie przez instytucję marszałkowską, czyli Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz partnerów – Polską Akademię Nauk – Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów.

Projekt realizowany na Ponidziu jest jednym z trzech wśród ponad 40, który otrzymał dofinansowanie. Będzie realizowany od stycznia 2019 r i potrwa do końca 2024 r.

/Lasy Państwowe/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!