Polska Wiadomości

Przejęcie Polska Press zostało wstrzymane

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!
Jak zawiadamia portal dorzeczy.pl prezes UOKiK Tomasz Chróstny krytykuje decyzję sądu dot. Polska Press. Jego zdaniem jest to “niepokojący precedens”.

W poniedziałek Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że sąd przychylił się do jego wniosku z początku marca dotyczącego przejęcia Polska Press przez PKN Orlen. Daniel Obajtek, prezes paliwowego koncernu zabrał głos w sprawie.

Adam Bodnar poinformował, że potwierdzenie decyzji o wstrzymaniu przejęcia medialnej spółki otrzymał przez telefon. Informację miał mu przekazać sekretariat Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wkrótce do biura RPO ma zostać wysłane oficjalne pismo z decyzją sądu w tej sprawie.

Głos w sprawie postanowił zabrać Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przekazanym oświadczeniu podkreślono, że wydając postanowienie, sąd de facto nie odniósł się do “merytorycznych zagadnień w zakresie tego, czy decyzja została wydana zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i w oparciu o przewidziane prawem kryteria”.

Jednocześnie podkreślono że 7 kwietnia Prezes UOKiK przekazał stanowisko i akta sprawy do sądu w związku ze złożonym odwołaniem przez RPO. “Chronologia zdarzeń wskazuje, że sąd wydając przedmiotowe postanowienie, mógł nie zapoznać się ze stanowiskiem Prezesa UOKiK oraz z aktami sprawy zgromadzonymi w toku postępowania administracyjnego” – przekazano.

Zdaniem prezesa UOKiK sąd nie podjął się oceny merytorycznych przesłanek wstrzymania decyzji oraz nie zweryfikował, czy argumenty RPO uzasadniają zastosowanie środka tymczasowego.

“Sąd w sposób nieuprawniony przyjął, że złożenie odwołania od decyzji automatycznie powinno skutkować koniecznością jej wstrzymania. Automatyczne wstrzymywanie zgód koncentracyjnych, gdy wątpliwości co do zasadności decyzji nie znajdują solidnych podstaw, jest niepokojącym precedensem, który niewątpliwie może godzić w prawa przedsiębiorców. Taka interpretacja przepisów zwiększa niepewność co do sytuacji prawnej oraz może istotnie opóźniać realizację transakcji gospodarczych, generując szereg ryzyk z tym związanych, w tym w zakresie inwestycji zagranicznych” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Chróstny przekazał, że w obecnej chwili analizowane są dalsze kroki prawne. Prezes UOKiK zamierza również złożyć do sądu wniosek o przyspieszenie rozstrzygnięcia odwołania RPO od wydanej decyzji. Podkreślono, że okoliczności wydania środka tymczasowego “rodzi poważne wątpliwości, czy nie doszło do naruszenia praw przedsiębiorców”.

Prezes UOKiK podkreślił, że jest przekonany o słuszności wydanej decyzji dotyczącej zgody na przejęcie przez PKN Orlen spółek Polska Press. Wyrażono ponadto nadzieję na jak najszybsze rozpatrzenie przez sąd odwołania złożonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Orlen na początku marca oficjalnie przejął Polska Press. Zakup spółki medialnej ma zwiększyć zyski koncernu oraz pomóc w dotarciu do szerszego grona klientów z ofertą Orlenu. Decyzja o odkupieniu od niemieckiej firmy Polska Press była wynikiem opracowanej wcześniej strategii rozwoju koncernu paliwowego.

O przejęciu Polska Press przez Orlen poinformowano na początku grudnia zeszłego roku. Z kolei na początku lutego 2021 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie medialnej spółki. Urząd w uzasadnieniu decyzji wspomniał o wpływie tej decyzji na konkurencję na rynku wydawniczym prasy lokalnej.

Ktoś tu pociąga za grube nici…

Źródło: dorzeczy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!