Wiadomości

Propozycja PiS: Wybory mieszane – w lokalach i korespondencyjne

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Zgodnie z nowym projektem klubu PiS, kandydaci zgłoszeni w wyborach prezydenckich, które zarządzone były na 10 maja, po ponownym zgłoszeniu zostają uznani za zarejestrowanych w wyborach w kolejnym terminie. Zakłada on także głosowanie mieszane – w lokalach i w formie korespondencyjnej.

Projekt ustawy klubu PiS ws. przeprowadzenia wyborów prezydenckich zakłada także, że Państwowa Komisja Wyborcza określi wzór karty do głosowania oraz wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy. Z ustawy z 16 kwietnia, tzw. tarczy 2.0, wykreśla się przepis dotyczący PKW.

„Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały, wzór karty do głosowania, w tym sposób oznaczenia jej autentyczności, wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia (o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania – red.) oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji” – głosi projekt ustawy klubu PiS.

Zakłada on również, że z ustawy z 16 kwietnia o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21), wykreślony zostaje m.in. przepis mówiący, że w wyborach prezydenckich 2020 r. PKW nie określa wzoru karty do głosowania i nie zarządza ich druku.

Kolejnym rozwiązaniem jest wprowadzenie głosowania mieszanego. – Wybory prezydenckie będą się odbywały normalnie w lokalach wyborczych, z tym że każdy, kto nie będzie chciał przyjść do lokalu wyborczego będzie mógł oddać głos korespondencyjnie – powiedział na konferencji Przemysław Czarnek.

Projekt reguluje także kwestie związane ze zgłaszaniem kandydatów. „W przypadku kandydata, zarejestrowanego przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach zarządzonych na 10 maja 2020 r., zgłoszonego ponownie jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez odpowiedniego pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, który zawiadomił o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, uznaje się danego kandydata za zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie” – głosi projekt ustawy.

– Jeśli pojawi się nowy kandydat w wyborach prezydenckich, to oczywiście będą musiały zostać wydrukowane nowe karty do głosowania; jeśli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, wówczas będzie można wykorzystać obecne karty – powiedziała na konferencji wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!