Wiadomości

Proceder ustawiania przetargów na sprzęt medyczny przerwany przez CBA

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Trzy osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy warszawskiej Delegatury CBA w związku ze śledztwem dotyczącym ujawniania informacji z ogłoszonych postępowań przetargowych na sprzęt medyczny.

Delegatura CBA w Warszawie prowadzi pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu śledztwo w sprawie rozpowszechniania informacji mających istotne znaczenie dla zawarcia umów będących przedmiotem przetargów oraz wchodzenia w porozumienie z innymi osobami na szkodę instytucji, na rzecz których były organizowane przetargi. Postępowanie obejmuje lata 2019-2020 i zostało zainicjowane w oparciu o materiały zgromadzone przez funkcjonariuszy CBA.

Jak ustalono, przedstawiciel znanej firmy dostarczającej sprzęt medyczny dla placówek służby zdrowia, wchodził w nieformalne porozumienie z pracownikami tych jednostek odpowiedzialnymi za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia lub bezpośrednio biorącymi udział w pracach komisji przetargowych. W wyniku zakulisowych rozmów, placówki publicznej służby zdrowia ogłaszały konkursy na dostawy sprzętu z wykorzystaniem kryteriów przygotowanych przez znanego dostawcę tego typu urządzeń, który również ubiegał się o udzielenie zamówienia.

Ujawniony proceder miał charakter ogólnokrajowy, do nieprawidłowości dochodziło w licznych szpitalach publicznych. Tym sposobem nabywano głównie sprzęt ratowniczy wchodzący na wyposażenie nowych karetek pogotowia m.in. w postaci urządzeń do kompresji klatki piersiowej i defibrylatory. Łączna wartość zamówień objętych śledztwem, w których miało dojść do nieprawidłowości to ok. 5 milionów złotych.

W związku z prowadzonym postępowaniem w ostatnich dniach zatrzymano trzy osoby, pracowników placówek służby zdrowia, którzy usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu utrudniania prowadzonych postepowań przetargowych.

Jest to druga realizacja w tej sprawie. W styczniu 2022 r. zatrzymano w ramach śledztwa 6 osób, w tym 5 pracowników placówek służby zdrowia oraz przedstawiciela firmy, która dostarczała sprzęt medyczny.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!