Wiadomości

Prezydent Mołdawii zapowiedział wycofanie obcych wojsk i referendum w sprawie Naddniestrza

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Na terytorium Republiki Mołdawii nie powinno być i w końcu nie będzie żadnych obcych wojsk – zapowiedział prezydent Mołdawii Igor Dodon.

 

Wyraził on nadzieję, że wkrótce zostanie wznowiony dialog w kwestii politycznego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu i wycofania obcych wojsk. Odnośnie rozwiązania sporu o Naddniestrze, podkreślił on, że ostateczna decyzja winna należeć do suwerena, czyli do narodu, dodając, że w tej sprawie powinno zostać rozpisane referendum.

 

– Ostatnie słowo będzie należało do obywateli Mołdawii – obiecał Dodon.

 

Ïëàêàò "Ïðèäíåñòðîâüå, îñíîâàíî, ÷òîáû æèòü!" íà îäíîé èç óëèö â Òèðàñïîëå (Ïðèäíåñòðîâüå), 14 ôåâðàëÿ 2015 ã. Ôîòî Êðàâöîâ Àëåêñåé / ÓÍÈÀÍ

 

/bloknot-moldova.md/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!