Wiadomości

Prezydent chce, by TK sprawdził, czy NSA nie podważa jego kompetencji.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prezydent zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy Naczelny Sąd Administracyjny nie podważa jego kompetencji

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy między nim a Naczelnym Sądem Administracyjnym nie zachodzi spór kompetencyjny. Zdaniem prezydenta NSA, podważając jego nominacje sędziowskie przekracza zasady równowagi między gałęziami władzy.

„Naczelny Sąd Administracyjny z przekroczeniem swoich kompetencji konstytucyjnych wkroczył w sferę konstytucyjnej kompetencji Prezydenta RP do powoływania sędziów” – czytamy we wniosku złożonym przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.

Przyczynkiem do złożenia takiego wniosku mogły być wyroki z maja i października 2021 roku, kiedy NSA orzekł, że część konkursów do Sądu Najwyższego była wadliwa, podważając tym samym ważność wyborów sędziów. Wtedy też NSA uznał, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie daje gwarancji niezależności sędziowskiej.

Prezydencki wniosek może mieć jednak jeszcze inny cel. NSA miał jeszcze w marcu rozstrzygnąć, czy prezydent nie przekroczył swoich kompetencji powołując sędziów do pracy w Sądzie Najwyższym, mimo że uchwała dająca mu taką możliwość została wcześniej zaskarżona do sądu administracyjnego. Teraz, kiedy TK ma zająć się wnioskiem Dudy, rozprawa została zawieszona.

„Mając na uwadze ukształtowaną linię orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących odwołań od Krajowej Rady Sądownictwa oraz przedmiot powyższej skargi kasacyjnej, należy zatem przyjąć, że Naczelny Sąd Administracyjny zmierza do wydania wyroku dokonującego kontroli aktu powołania sędziów Sądu Najwyższego pod względem zgodności z prawem” – czytamy w skierowanym do TK dokumencie.

Prezydent podkreśla również, że w jego ocenie, nie można podważać jego powołań na stanowiska sędziowskie.

„Umożliwienie kontroli sądowej lub sądowoadministracyjnej aktu powołania Prezydenta RP prowadziłoby do przełamania mechanizmu koniecznej równowagi pomiędzy władzami” – napisano we wniosku.

/onet.pl, wprost.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!